Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Hukuk Tarihi HUK 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ ÇİLİNGİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HAMDİ ÇİLİNGİR,
Course Assistants

Arş. Gör. Ali ÖZDEMİR

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, hukukçunun sadece pozitif hukuku tanıyarak bir teknisyen olarak yetişmesi değil; hukuk mühendisi olması, uyguladığı hukukun kurallarının olumsuz yönlerini de değerlendirebilecek bir düşünce yapısına sahip olmasının sağlanmasıdır. Zira pozitif hukuk da bir süre sonra değişen toplum ihtiyaçları dolayısıyla yetersiz hale gelebilir. Bu ders ile yetersiz kalan hukuku güncelleştirecek derin hukuk kültürünü öğrenciye verebilmek, hukukun gelişmesine katkıda bulunmak ve hukuk kültürünün temeli olan tarihsel geçmişindeki ana fikri açıklamak amaçlanmaktadır.

Course Content

Bu dersin içeriğinde hukuk tarihinde kaynaklar, İslam hukuku, Osmanlı hukuku ve Modern Türk hukukuna geçiş süreci yer almaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslamiyetten Önceki Türk Hukukunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
2 islamiyetten Sonra Türk Hukukunu öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Hukuk Tarihinin Çeşitli Alanları Üzerinden Hukuk Bilgisi Derinleşir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Osmanlı hukukunun genel özelliklerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Osmanlı Devletinin Klasik Yapısını ve İşleyişini Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Osmanlı Dönemi Vakıf Hukukunun Unsurları, Kuruluşu ve İdaresini Öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
7 Osmanlı Dönemi Vakıflarının Çeşitlerini Bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Hukuk Tarihinin Kaynaklarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
9 Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümlerini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
10 Osmanlı Dönemi Arazi Hukukunu Değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
11 Osmanlı Ceza Hukukunun Teorik Esaslarını Bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
12 Osmanlı Ceza Hukukunda Suç ve Cezayı Öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
13 İslam hukukunun genel özelliklerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hukuk Tarihinin Konusu, Bölümleri ve Önemi Prof. Dr. Coşkun, Üçok, Mumcu Türk Hukuk Tarihi sf. 1-5
2 Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunu ve Kaynak Çeşitliliği Prof. Dr. Coşkun, Üçok, Mumcu Türk hukuk Tarihi sf. 6-12
3 İslamiyet Öncesi Türk Hukuku Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 11-23
4 İslamiyetten Sonra Türk Hukuku: İslam Hukukunun Kaynak Anlayışı Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 33-47
5 İslam Hukukunun Genel Özellikleri Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 65-68
6 Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 77-89
7 Osmanlı Devletinin Yapısı ve İşleyişi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 134-151
8 Osmanlı Ceza Hukuku I: Teorik Esaslar Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 167-187
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Osmanlı Ceza Hukuku II: Suç ve Ceza Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 189-216
11 Osmanlı Dönemi Vakıf Hukuku I: Vakfın unsurları, kuruluşu, idaresi, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 261-272
12 Osmanlı Dönemi Vakıf Hukuku II: Çeşitli vakıflar Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 272-279
13 Osmanlı Dönemi Arazi Hukuku Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Türk Hukuk Tarihi sf. 389-399
14 Genel Değerlendirme Prof. Dr. Coşkun, Üçok, Mumcu - Aydın Türk Hukuk Tarihi Kitapları Genel Olarak
Resources
Course Notes <p>Mehmet Akif AYDIN, T&uuml;rk hukuk Tarihi, Beta, İstanbul 2012.<br /> <br /> Coşkun &Uuml;&Ccedil;OK-Ahmet MUMCU - G&uuml;lnihal BOZKURT, T&uuml;rk Hukuk Tarihi, 11. Baskı, Ankara 2011.</p>
Course Resources

Halil CİN, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, 3. Baskı, Konya 1992.
Halil CİN, Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü, 2. Baskı, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1987.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5