Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukuk Başlangici HUK 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ATİLA ERKAL
Course Lecturers Doç.Dr. ATİLA ERKAL,
Course Assistants

Arş. Gör. Recep ÇAKRAK

Course Category
Course Objective

Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin hukuk genel teorisine giriş yapmaları sağlanarak hem özel hukuk, hem de kamu hukuku alanındaki temel kavram ve kurumlarla tanışılmasını sağlamak. Hukukun ortaya çıkışı, diğer toplumsal düzen kurallarından ayrıldığı noktalar ele alınarak hukukun anlamı üzerinde tartışılmaktadır. Hukukla yakından ilgili kavramlar olan hak, adalet, devlet gibi temel kurumların tanımlanması da dersin amaçları dahilindedir. Bununla birlikte hukukta uygulanan yorum yöntemleri, kanun çatışmalarının çözümleri de hukuk sisteminde bütüncül bir bakış açısını yerleştirmesi açısından ders müfredatının önemli bir kısmını teşkil eder. 

Course Content

Hukukun toplumdaki fonksiyonu, sosyal düzen kuralları, hukuk kurallarının unsurları, normlar hiyerarşisi, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yorumlanması, hukuk kurallarının yer, zaman, konu ve kişi bakımından uygulanması, hukuk kurallarının yürürlüğe girmesi ve yürürlükten kalkması, kanunlaştırma, hukukun temel kavramları (hak, iyiniyet, dürüstlük kuralı, hukuki işlem, kişi, aile, miras, eşya, sorumluluk kavramları ve yargı teşkilatı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yargı Teşkilatını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Kanunların Yapılması Yolları ve İçtihat hukukunu sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Kamu hukuku özel hukuk ayrımını tartışır . Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Genel olarak hukuk hakkında bilgiler sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Hukuk sistemlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Özel hukuku kollarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Hukuk metodolojisini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Kanunlaştırma ve kanunlaştırma şeklini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Sözleşme, tüzel kişilik kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Bütünsel bir hukuk fikrine sahip olarak hukukun işlevini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Hem özel hukuk, hem de kamu hukuku alanları için gerekli olan giriş kavramlarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Sorumluluk, cezalandırma, adalet kavramlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 İrade hürriyeti ve aile mülkiyet kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplum Ve Hukuk GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
2 Hukuk Düzeniyle ilgili yaklaşımlar GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
3 Hukukta Hak ve Ödev Kavramı GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
4 Hukuk Normları Hiyerarşisi GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
5 Hukukta Yorum Metotları GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
6 Kanunların Yapılması Yolları ve İçtihat hukuku GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
7 Bilimsel içtihat,hukukta akıl yürütme GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
8 Kamu hukuku özel hukuk ayrımı GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
9 Arasınav
10 Özel hukuk kolları, GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
11 Kanunlaştırma GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
12 İrade hürriyeti, aile mülkiyet GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
13 Sözleşme, tüzel kişilik GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
14 Sorumluluk, cezalandırma adalet GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017. DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018. BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.
Resources
Course Notes <p> Yukarıda belirtilen Kitap b&ouml;l&uuml;mleri</p>
Course Resources

HUMBORTO Avila; Theory of Legal Principles,Springer, 2007.

GÜRİZ Adnan; Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, 2017.

DİNÇKOL Abdullah; Hukuka Giriş, Der Yayınevi, 2018.

BOZKURT, Enver; Hukukun Temel Kavramları, Legem Yayıncılık, 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
1. Ara Sınav 80
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 1 1
Final 1 20 20
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5