Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Öğretiminde Kur’An Kissalari DAO 362 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÖKHAN ATMACA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, kıssa kavramını analiz etmeyi, kıssa ile ilgili temel bilgileri kazandırmayı, kıssaların din öğretiminde nasıl kullanılabileceğine dair bilgi ve beceri kazandırmayı, bazı Kuran kıssalarının öğretimi konusunda strateji geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Course Content Kıssa kavramının analizi ve kıssa türünün tarihçesi, Kuran kıssalarının çeşitleri ve sınıflandırılması, Eğitim metodu olarak kıssa, Kuranda kıssaların anlatım metodu, Bazı kıssaların analizi ve öğretimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurandaki bazı kıssaları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Kuran kıssalarının tarihi açıdan değerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kurandaki bazı kıssaların öğretimi için strateji geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Kuranda kıssaların anlatım metodunu bilir ve örneklendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kıssaların önemi ve amacını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kıssa kavramını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kıssa kavramının analizi ve kıssa türünün tarihçesi
2 Kıssaların önemi ve amacı
3 Kuran kıssalarının çeşitleri ve sınıflandırılması
4 Kuran Kıssalarının tarihi açıdan değeri
5 Kıssalarda görülen temel unsurlar (Şahsiyet, iletişim, zaman ve mekan)
6 Eğitim metodu olarak kıssa
7 Kuranda kıssaların anlatım metodu
8 Hz. İbrahim Kıssasının analizi ve öğretimi
9 Hz. Yusuf Kıssasının analizi ve öğretimi
10 Hz. Lokman Kıssasının analizi ve öğretimi
11 Hz. Eyyüp Kıssasının analizi ve öğretimi
12 Karun Kıssasının analizi ve öğretimi
13 Hz. Musa Kıssasının analizi ve öğretimi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Kutub, S. (1999). Kuranda Edebi Tasvir, İstanbul: Ravza Yayınları
Sayı, A (1999). Firavun, Haman ve Karun Karşısında Hz. Musa, İstanbul: İz Yayınları
Şengül, İ. (1994). Kuran Kıssaları Üzerine, İzmir: Işık yayınları
Şimşek, M. S. (1998). Kuran Kıssalarına Giriş, İstanbul: Yöneliş Yayınları
Yıldırım, S. (1979). Kuran-ı Kerimde Kıssalar, A.Ü.İ.İ.F.D., S.,3 s.37-97.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 10 10
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3