Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ayet ve Hadislerle Çalişma Yöntemleri DAO 360 6 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programında yer alan konularla ilgili ayet ve hadisleri bir öğretim materyali olarak kullanmayı, ayet ve hadislerin hangi yöntem ve tekniklerle verilmesi gerektiği bilgi ve becerisini, kuran ve hadis kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Course Content İlköğretim DKAB programında Kur’an ve hadislerin kullanımı, Din öğretiminde ayet ve hadislerden yararlanma ilke ve yöntemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde ayet ve hadislerin hangi yöntem ve tekniklerle verilmesi gerektiğini bilir Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde kuran ve hadis kullanmanın önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ilgili ayet ve hadisleri seçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ayet ve Hadislerdeki Kavramların Açıklanması
2 Ayet ve Hadislerdeki Anahtar Kavramların belirlenmesi
3 Ayet ve Hadislerdeki Boşlukları Tamamlama
4 Ayet ve hadislerdeki ilkeleri bulma
5 Ayet ve hadislerdeki ilkeleri bulma
6 Cümle Oluşturma
7 Ayetlerin resimlerle ifadesi
8 Ayet ve hadiste verilen bakış açısını bulma
9 Ayet ve hadiste verilen değerleri bulma
10 Anahtar kavramı ayet ve hadislerle ifade etme
11 Görüş alma
12 Konuyla ilgili olan ayet ve hadislerin tespiti
13 Konuyu Kur’an kıssalarıyla verme
14 Konuyu Kur’an kıssalarıyla verme
Resources
Course Notes Ayet ve hadislerle İslami hayat : temel kavramlar, itikat, ibadet, ahlak, muamelat, siyaset, iktisat, yasama, adab, cihad, siyer. / İzzeddin Belik ; trc. İbrahim Cücük, Vecdi Akyüz, Salim Öğüt ; yay.haz. Mehmet Erdoğan. -- İstanbul : İklim Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 3