Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Öğretim Yöntemleri EBB 305 5 3 + 2 4 9
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman HENDEK

Arş. Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Ders, öğrencilere alanın temel kavramlarını, DKAB programının temel yaklaşım ve içeriğini, DKAB dersinde kullanılabilecek ilke ve yöntemleri kullanmayı, değer ve kavram öğretimi vb. konularda bilgi ve uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Course Content

Din eğitim ve öğretimi alanının temel kavramları, din dersi programlarının tarihsel gelişimi ve din öğretiminin yasal dayanakları, DKAB programının temel yaklaşımları, DKAB dersinde kullanılabilecek ilke ve yöntemler, DKAB dersinde değer ve kavram öğretimi, DKAB dersinde ayet ve hadislerin kullanımı, DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları, DKAB dersinde ölçme ve değerlendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 DKAB programının temel yaklaşımlarını bilir ve tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Din eğitim ve öğretimi alanının temel kavramlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 DKAB öğretiminin temelleri ve amaçlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 DKAB dersinde kullanılabilecek ilke ve yöntemleri tanır ve etkinlik tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 DKAB dersinde drama ve eğitsel oyunları bilir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 DKAB dersinde farklı ölçme ve değerlendirme araçlarını tanır ve geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
7 DKAB dersinde kavram ve değer öğretimi bilgi ve becerisi kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 DKAB öğretiminin temelleri ve amaçları
2 DKAB programı öğrenme alanlarının amaç ve içeriği
3 DKAB dersinde kullanılabilecek ilke ve yöntemleri (örnek olay, proje temelli öğrenme, problem çözme, işbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, bilişsel çıraklık, durumsal ve bağlamsal öğrenme vb.) ve sınıf içi uygulamalar
4 DKAB dersinde değerlerin öğretimi ve uygulama
5 DKAB dersinde kavram öğretimi ve uygulama
6 DKAB dersinde ayet ve hadislerin kullanımı ve uygulama
7 DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları
8 DKAB dersinde mikro etkinlik uygulamaları: İnanç öğrenme alanı ünite ve konuları
9 DKAB dersinde mikro etkinlik uygulamaları: İbadet öğrenme alanı ünite ve konuları
10 DKAB dersinde mikro etkinlik uygulamaları: Hz. Muhammed öğrenme alanı ünite ve konuları
11 DKAB dersinde mikro etkinlik uygulamaları: Kur’an ve yorumu öğrenme alanı ünite ve konuları
12 DKAB dersinde mikro etkinlik uygulamaları: Ahlak öğrenme alanı ünite ve konuları
13 DKAB dersinde mikro etkinlik uygulamaları: Din ve kültür öğrenme alanı ünite ve konuları
14 DKAB dersinde ölçme ve değerlendirme ve uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Hesapçıoğlu, M. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Eğitim Programları ve Öğretim. İstanbul: Beta Yayınları
2. Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
3. Taşpınar, M. (2005). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. Ankara: Üniversite Kitabevi.
4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı.
5. Pektaş, P. (2003). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Ceceli Okulu Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 219
Total Workload / 25 (Hours) 8.76
dersAKTSKredisi 9