Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yetişkin Din Eğitimi DAO 355 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencileri yetişkinlikle ilgili kavramlar ve yetişkinler din eğitimi konusunda bilgilendirmek ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavratmaktır.
Course Content Yetişkinler eğitimi ve aşamaları, yetişkinlik döneminin özellikleri, yetişkinler din eğitiminin temel prensipleri, Türkiye´de yetişkinler din eğitiminin tarihçesi, Diyanet ve Yetişkin din eğitimi, Dini cemaatler ve yetişkinler din eğitimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Diyanet ve dini grupların yetişkin din eğitimindeki yerini karşılatırır Anlatım, Tartışma, Ödev,
2 Etkili yetişkin din eğitimi modeli önerir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Yetişkinler din eğitimi uygulama alanlarını açıklar Soru-Cevap, Sınav ,
4 Diyanet tarafından verilen yetişkin din eğitimini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Yetişkinler eğitim ve din eğitiminin özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Yetişkinler eğitimine artan ilginin sebeplerini ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yetişkinler eğitimine giriş
2 Yetişkinliğin aşamaları
3 Günümüzde yetişkinler eğitimine verilen önemin artma nedenleri
4 Eğitim açısından yetişkinlik döneminin özellikleri
5 Dini-psikolojik açıdan yetişkinlik dönemi özellikleri
6 Yetişkinler din eğitiminin temel prensipleri
7 Yetişkinler din eğitiminin temel prensipleri
8 Türkiyede yetişkinler din eğitiminin tarihçesi
9 Diyanet İşleri Başkanlığı ve yetişkin din eğitimi
10 Yetişkinler din eğitimi alanları
11 Camilerde yetişkin din eğitimi
12 Kuran Kursları ve yetişkinler din eğitimi
13 Dini cemaatler ve yetişkinler din eğitimi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1. M. Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temeller, Samsun, Etüt Yayınları, 2000.
[2] R.E. Wickett, Models of Adult Religious Education Practice, Birmingham, Alabama, Religious Education Press,1991.
[3] A. Onay, Türkiyenin Cami Profili, İstanbul, Dem Yayınları, 2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 3