Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Problemler ve Din DAO 353 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdulmuttalip BAYCAR
Course Category
Course Objective Sosyal problemler ve din arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
Course Content Sosyal problemler; sosyal problemlerin sebepleri, sosyal problemler ve din arasındaki ilişkiler, dinin sosyal problemlerin çözülmesine yönelik katkıları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel sosyal problemleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Din ve sosyal problem ilişkilerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Sosyal kurumları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Şiddet ve din ilişkilerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Sosyal tabakaları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Sosyal problemlerin çözülmesinde dinin olumlu katkılarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Sosyal problemi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Dinin sosyal fonksiyonlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal kavramının tanımı.
2 Sosyal problem kavramının tanımı.
3 Temel sosyal problemler.
4 Şiddet problemi
5 Zararlı alışkanlıklar problemi.
6 Sosyal çözülmeler problemi.
7 Aşırı tüketim ve israf problemi.
8 Aşırı bireyselleşme ve toplumsal değerlerden uzaklaşma problemi.
9 Aile yapısının çözülmesi problemi.
10 Medya kaynaklı sosyal problemler ve din.
11 Toplumsal problemleri çözen bir faktör olarak din.
12 Toplumu ilerleten bir faktör olarak din.
13 Toplumsal bütünleşmeyi sağlayan faktör olarak din.
14 Genel değerlendirme.
Resources
Course Notes
Course Resources 1- BERGER, P.L.,(1993)Dinin Sosyal Gerçekliği, Çev. Ali Coşkun, İstanbul: İnsan Yay.
2- ŞEKER, M.,(2005)Anadolu´da Bir Arada Yaşama Tecrübesi, Ankara: Diyanet İşleri Baş. Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3