Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hz. Peygamber´In Hadisleri ve Öğretileri DAO 361 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hz. Peygamberin söz ve fiilleri hakkında özgün metinlerden hadislerin okunması ve anlaşılması konusunda birikim kazandırmak.
Course Content Bu derste Hadis ve Sünnetin önemi üzerinde durulmakta, Hadis kitaplarından seçilmiş örnek hadislerin okunup yorumlanma çalışmaları yapılmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metin anlama metodlarını uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Temel hadis kitaplarını rivayet özellikleri açısından karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hadisin klasik ve güncel yorumlarının sentezini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sünnetin dindeki yerini tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hadis metninin Türkçeye çevirisi konusunda tecrübe kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sünnetin kişisel ve toplumsal değerlerin kazanılmasındaki rolünü tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Hadis ve sünnetin önemi, anlaşılması, Kuran ve sünnete bağlılık, Kuran ve sünnet bütünlüğü
2 Niyet, İlim, İman
3 Ameller ve Amellerde Ölçü I
4 Ameller ve Amellerde Ölçü II
5 Kişisel Değerler: Doğruluk, Güvenilirlik, Tövbe, İstiğfar, Takva, Murakabe,
6 Toplumsal Değerler: Dünya, zühd, çalışma, cihad,
7 Toplumsal Değerler ve İlişkiler: Selam, Kelam, Gıybet
8 Toplumsal Değerler ve İlişkiler: Sabır, Haset, Kibir
9 Dua
10 Görgü Kuralları: Yeme-İçme, Giyme,
11 Görgü Kuralları: Uyku, Rüya, Hasta Ziyareti, Cenaze, İstizan
12 Sosyal Çevre: Yönetim, Evlilik ve Aile
13 Sosyal Çevre: Akraba, Komşu, Fakirler, Yetimler, Misafirler
14 Fizik Çevre: Çevreyi Koruma, Bitkiler, Hayvanlar, Dağlar
Resources
Course Notes Aydınlı, A., Yılmaz, H., el-Ahâdîsül-muhtâra (Seçilmiş Hadisler)
Course Resources Nevevi, Riyazus-Sâlihîn tercüme ve şerhleri.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 16 32
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 3