Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mantik DAO 455 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN AYDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin klasik mantık konu ve kavramlarını tanıması, bu konu ve kavramlara dair düşünüş özelliklerini öğrenmesi
Course Content Kavram, tanım, beş tümel, kategoriler, önerme akıl yürütme, beş sanat, mantık yanlışları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik mantık ile diğer ilimler arasındaki ilişkiyi açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Akıl yürütmeyi geliştirir. Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Doğru ve tutarlı düşünür. Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Kavramları doğru tanımlar. Anlatım, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Temel felsefe kavramlarını kavrar ve birbirleriyle ilişkilendirir Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
6 Mantık problemlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mantığın Tanımı, Akıl İlkeleri ve Mantığın Konusu
2 Mantığın Mahiyeti, Amacı, Önemi ve Faydaları
3 Mantığın Tarihçesi
4 Kavram, Çeşitleri ve Delâletleri, Kavramlar Arası İlişkiler
5 Beş Tümel ve Kategoriler
6 Tanım, Çeşitleri ve Şartları
7 Tanımda Ortaya Çıkan Hatalar, Tanımlanamazlar
8 Bölme ve Sınıflandırma
9 Önerme ve Çeşitleri
10 Modal Önermeler, Önermelerde Dağıtıcılık ve Önermeler Arası İlişkiler
11 Akıl Yürütme, Kıyas, Kıyasın Yapısı ve Unsurları, Yüklemli Kıyaslar
12 Yüklemli Kıyaslar, Bitişik ve Ayrık Şartlı Kıyaslar,
13 Tümevarım ve Analoji
14 Beş Sanat
Resources
Course Notes [1] Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Ankara 2004,
Course Resources [2] Öner, Necati, Klasik Mantık, Ankara 1991
[3] Çapak, İbrahim, Gazalinin Mantık Anlayışı, Ankara 2005,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 5