Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dini Gelişim Kuramlari DAO 459 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, öğrencilerin dini gelişim teorilerini tanımalarını ve alanla ilişkilendirmelerini amaçlamaktadır.
Course Content Dini gelişmle ilgili temel kavramlar, Genetik teoriler, evre teorileri, psikanalitik teoriler, bütünsel yaklaşımlar vb.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikanalitik ve psikososyal teorileri bilir ve alan açısından analiz eder Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Bütünsel yaklaşımları öğrenir Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Ahlak gelişimi teorilerini öğrenir ve alanla ilişkilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Genetik ve evre teorilerini tanır ve değerlendirir Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
5 Dini gelişimde tasavvufi yaklaşımları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
6 Dini gelişimle ilgili temel kavramları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar
2 Genetik teori
3 Evre teorileri (Piaget, Baldwin, Harms)
4 Evre teorileri (Elkind, Goldman)
5 Ahlak gelişimi teorileri (Piaget, Kohlberg)
6 Ahlak gelişimi teorileri (Piaget, Kohlberg)
7 Psikanalitik teoriler
8 Psiko-sosyal teoriler
9 Ömür boyu dini gelişim teorileri (fowler vd.)
10 Bütünsel yaklaşımlar
11 Bütünsel yaklaşımlar
12 Bütünsel yaklaşımlar
13 Bütünsel yaklaşımlar
14 Tasavvufi yaklaşımlar
Resources
Course Notes
Course Resources Karaca, F. (2007).Dini Gelişim Teorileri, İstanbul: DEM yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5