Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Değişim ve Din Öğretimi DAO 460 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, sosyal değişme olgusunu din ve din eğitimi açısından analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Course Content Sosyal değişme ile ilgili kavramlar, değişme teorileri, sosyal değişmeyi sağlayan faktörler ve süreçler, sosyal değişme ve din, sosyal değişmenin din ve din eğitimi üzerindeki etkileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik ve çağdaş değişme teorilerini bilir Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Dini ve sosyal normların eğitim ile ilişkisini tartışır Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Sosyal değişme ve din ilişkisini analiz eder Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Sosyal değişme ile ilgili kavramları açıklar ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Sosyal değişmenin dini hayat ve din eğitimi üzerindeki etkilerini açıklar ve tartışır Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Sosyal değişmeyi sağlayan faktörleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal değişme ile ilişkili temel kavramlar
2 Değişme olgusunun analizi
3 Gelenek, kutsal, küreselleşme, çağdaşlaşma vb. kavramların analizi
4 Sosyal değişme sürecinde toplum
5 Klasik değişme teorileri
6 Çağdaş değişme teorileri
7 Sosyal değişmeyi sağlayan faktörler
8 Sosyal değişmeyi belirleyen süreçler
9 Sosyal değişme ve din
10 Dini ve sosyal normlar ve eğitim ilişkisi
11 Sosyal değişmenin dini hayat üzerindeki etkileri
12 Sosyal değişmenin din eğitimi üzerindeki etkileri
13 Sosyal değişmenin din eğitimi üzerindeki etkileri
14 Sosyal değişmenin din eğitimi üzerindeki etkileri
Resources
Course Notes
Course Resources Bayraklı, B. (2007). Kur´an´da Değişim, Gelişim ve Kalite Kavramları,Bayraklı Yayınları.
Coşkun, A. (2005). Sosyal değişme ve dini normlar. İstanbul: DEM Yayınları
Okumuş, E. (2003). Sosyal Değişme ve Din, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 5