Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kur’An ve Anlami DAO 462 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÖKHAN ATMACA
Course Lecturers
Course Assistants Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Akyüzoğlu, Yrd.Doç.Dr. Adil Öksüz
Course Category
Course Objective Kuran meallerine bütüncül ve mukayeseli bakmayı sağlamak
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Duhâ-Nâs arası sureleri yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Mülk, surelerini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Fetih, Hucurat surelerini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Kur’an metnini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Yasin suresini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Nebe’ suresini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yasin Suresi meali
2 Yasin Suresi meali
3 Yasin Suresi meali
4 fetih suresi meali
5 Fetih suresi meali
6 Hucurat Suresi Meali
7 Hucurat Suresi Meali
8 Mülk Suresi meali
9 Nebe Suresi meali
10 Duha İnşirah beyyine Tin suresi Meali
11 Alak, kadr, Adiyat sureleri meali
12 Karia, Tekasür, Asr sureleri meali
13 Fil-Nass Sureleri meali
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Kur´an-ı kerim<br>Suat Yıldırım, Kuran-ı Hakim ve Açıklamalı meali<br>Hayrettin Karaman, Kuran Yolu Tefsiri
Course Resources Muhammed Esed, Kuran Mesajı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5