Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dini Gruplarin Sosyolojik Analizi DAO 410 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dini grup kavramının sosyolojik bağlamda ele alınışını bilmek, dini grupları tanımları işlevleri yönüyle tanımak, Türkiye´deki dini grupları tanımak, ilgili metinleri okumak
Course Content Sosyolojide grup
Dini grup kavramı
Dini grup örnekleri
Dini grupların işlevleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dini grup kavramını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Sosyolojide grup kavramını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türkiye’deki dini grupları bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Dini gruplarla ilgili metinleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Dini grupların özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dini grup kavramı
2 Dini grupların özellikleri
3 Dini grupların toplumsal işlevleri
4 Türkiye’de dini grupların tarihi kökenleri
5 Modern dönemde din ve dini grupların işlevlerindeki değişim
6 Osmanlıdan Cumhuriyete geçişte dini gruplar
7 Tarikatler
8 Mehmet Zahit Kotku ve İskenderpaşa Cemaati
9 Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Erenköy Cemaati
10 Mahmut Ustaosmanoğlu ve Çarşamba Cemaati
11 Cemaatlar
12 Süleyman Hilmi Tunahan ve Süleymancı Hareket
13 Bedi´üzzaman Said Nursi ve Nurcu Hareket
14 Modernleşme Sürecinin Ürünü Olan Modern Dini Hareketler; Dernekler vakıflar
Resources
Course Notes
Course Resources Dinin Örgütsel İklimi Dini Gruplar, Niyazi Akyüz, Gündüz, Ankara, 2007
Dini Gruplar Sosyolojisi, Adem Efe, Dönem Yayıncılık, 2013
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 6 6
Ödev 1 7 7
Final 1 10 10
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5