Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağliği DAO 486 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Yunus Emre Temiz

Course Category
Course Objective

Öğrenci çocuk ve ergenlerle ilgili konunun genel kavramlarını ve ruh sağlığı ile ilgili özelliklerini kavrar.

Course Content

Çocuk ve ergenlerin ruhsal özellikleri,psiko-sosyal gelişimi ve ruh sağlığıyla ilişkileri işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ruh sağlığı ile ilgili yeni gelişmeleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kişilik ve davranış özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Konunun temel kavramlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Ahlaki gelişim özelliklerini ve ruhsal hayatı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Mistk hayat ve ruh sağlığını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Ruh sağlığı ve sosyal hayatı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ruh sağlığı ile ilgili genel açıklamalar Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Konunun temel kavramları Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Ruh sağlığında yeni gelişmeler Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Çocuk ve ergenlerde ruh sağlığı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Duygu ve sağlık Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Tasavvur-Düşünce ve ruh sağlığı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Davranışlar ve ruh sağlığı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Ruh Sağlığı ve sosyal hayat Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Dini hayat ve benlik Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Kişilik ve davranış özellikleri Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Mistik yaşantı ve ruh sağlığı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Dini fiiller ve ruh sağlığı Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Psikanalizm ve kişilik Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Ahlaki gelişim özellikleri ve ruhsal hayat Verilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
Resources
Course Notes <p>Jersild,A.T.(1979), &Ccedil;ocuk Su&ccedil;luluğu, &Ccedil;ev: G&uuml;lseren G&uuml;n&ccedil;e, A.&Uuml;.Eğitim Fak. Yay., Ankara.</p>
Course Resources

Yapıcı, Asım,(2011),Ruh Sağlığı ve Din, Adana, Karahan Kitapevi; Kula, Naci,(2005) Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma, Dem yayınları. 

Bakırcıoğlu, Rasim(2010), Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı, Anı Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 5