Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk ve Din DAO 456 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, din ve çocuk arasındaki ilişkiyi farklı boyutları ile incelemeyi amaçlamaktadır.
Course Content İslam’ın çocuğa verdiği değer, Çocuklukta dini düşüncenin ve ahlakın gelişimi, Dini düşünce ve ahlaki gelişimle ilgili yaklaşımlar, Çocukluk döneminde bazı dini kavramlar ve öğretimi (Tanrı, Ölüm, Cennet, Cehennem vb.), çocuk, aile ve din ilişkisi, Çocuğun din eğitiminde anne-baba rolleri, Hz. Peygamber ve çocuklar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dini düşünce ve ahlaki gelişimle ilgili yaklaşımları bilir ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hz. Peygamber ve çocuklar arasındaki ilişkiyi örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çocuğun din eğitiminde anne-baba rollerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çocukluk döneminde bazı dini kavramların nasıl algılandığını bilir. (Tanrı, Ölüm, Cennet, Cehennem vb.) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çocuklukta dini ve ahlaki düşüncenin gelişimini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Çocukluk döneminde bazı dini kavramların nasıl anlatılması gerektiğini bilir. (Tanrı, Ölüm, Cennet, Cehennem vb.) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 İslam’ın çocuğa verdiği değeri bilir ve örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Çocuk, aile ve din ilişkisinin mahiyetini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Çocukluk döneminde bazı dini ve ahlaki kavramların öğretimi ile ilgili beceri kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaratılış açısından çocuk
2 İslam’ın çocuğa verdiği değer
3 Çocuklukta dini düşüncenin gelişimi
4 Çocuklukta ahlaki gelişim
5 Dini düşünce ve ahlaki gelişimle ilgili yaklaşımlar
6 Çocukluk döneminde bazı dini kavramlar (Tanrı, Ölüm, Cennet, Cehennem vb.)
7 Çocukluk döneminde bazı dini kavramlar (Tanrı, Ölüm, Cennet, Cehennem vb.)
8 Çocukluk döneminde bazı dini ve ahlaki kavramların öğretimi
9 Farklı dinlerde çocuklara dini ve ahlaki kavramların öğretimi (İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik vb.)
10 Çocuk, aile ve din
11 Ailede çocuğun dini ve ahlaki terbiyesi
12 Çocuğun din eğitiminde anne-baba rolleri
13 Hz. Peygamber ve çocuklar
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources K. Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişimi, Ankara: DİB Yayınları, 1983
M. Yıldız, Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi, İzmir, İlahiyat Yayınları, 2007
B. Bilgin (2000). İslam ve Çocuk. DİB Yayınları
Heyet. İslam´da Aile ve Çocuk Terbiyesi 1-2. Ensar Neşriyat.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 9 9
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5