Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahlak ve Sosyal Yaşam DAO 492 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdulmuttalip BAYCAR
Course Category
Course Objective Ahlak ve sosyal hayat arasındaki ilişkileri incelemek.
Course Content Ahlakın tanımı, temel ahlak çeşitleri, ahlak ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ahlak ve sosyal hayat arasındaki ilişkileri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Ahlakın sosyal hayata etkilerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 İş ahlakını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Ahlakın tanımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Temel ahlak çeşitlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Aile ahlakını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Evrensel ahlakı kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahlakın tanımı.
2 Temel ahlak çeşitleri.
3 Ahlak ve sosyal hayat ilişkileri.
4 Ahlak ve sosyal hayatın birbirini etkilemesi.
5 Ahlaklı insan kavramı.
6 Teorik ahlak.
7 Pratik ahlak.
8 Ahlak ve din ilişkisi.
9 Aile ahlakı.
10 İş ahlakı.
11 Çevre ahlakı.
12 Güzel ahlak örnekleri.
13 Kötü ahlak örnekleri.
14 Evrensel ahlak.
Resources
Course Notes
Course Resources KAYMAKCAN,R.,UYANIK,M.,(2007)Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak,İstanbul: Dem Yay.
KILIÇ,R. (1992)Ahlakın Dini Temeli, Ankara:Diyanet Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 5