Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Felsefesi DAO 302 6 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL BATAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Din Felsefesinin mahiyetini öğretmek ve temel tartışmalarını kazandırmak.

Course Content

Bu derste Din felsefesinin mahiyetine dair tartışmalar ve din felsefesinin temel problemlere yaklaşımı incelenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din Felsefesinin mahiyeti hakkındaki tartışmalara vakıf olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Din Felsefesinin temel problemleri ve kavramlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Dini çeşitlilik konusunda değerlendirme yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Tanrı insan ilişkisi konusunda değerlendirme yapar ve Tanrı varlığına dair öne sürülen delillere muttali olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Ateizm delillerine ve kötülük problemine dair bilimsel bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Din felsefesinin temel problemlere yaklaşımı ile diğer disiplinlerin yaklaşımı arasındaki ilişkiyi ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Din Felsefesine Giriş
2 Dini Tecrübe
3 Akıl-İman İlişkisi
4 Teist Argümanlar
5 Teist Argümanlar
6 Argümana Dayanmaksızın Tanrı'yı Bilmek
7 İlahi Sıfatlar
8 İlahi Fiil
9 Kötülük Problemi
10 Mucizeler
11 Ölümden Sonra Hayat
12 Din Dili
13 Din ve Bilim
14 Dini Çeşitlilik
Resources
Course Notes <p>Peterson, Michael, ve diğerleri, Akıl ve İnan&ccedil;, Din Felsefesine Giriş. &Ccedil;ev, Rahim Acar, İstanbul: K&uuml;re y., 2006.</p>
Course Resources

Aydın, Mehmet. Din Felsefesi. İzmir: DEÜY, 1990.
Hegel, G.W.F, çev. Doğan Naci Kadıoğlu, Pinhan Yayıncılık, 2016.

Bayrakdar, Mehmet. Din Felsefesine Giriş. Ankara: Fecr y, 1997.
Alpyağıl, Recep, ed. Din Felsefesine Dair Okumalar, İstanbul: İz Yayıncılık.
Evans, C. Ve R. Manis, Din Felsefesi, Ankara: Elis Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
4. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Final 1 18 18
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5