Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kur´An´Da Ana Temalar DAO 206 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. GÖKHAN ATMACA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kur’an-ı Kerim’deki ana konuları ele almak.
Course Content Bu derste Kur’an’ın ana konuları tespit edilip işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kur’an’ın muhtevası, biçimsel özellikleri ve ana konularını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kur’an’ın Allah anlayışını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kur´an´nın insana bakışını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kur´an´ın kâinat anlayışını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kur´an´ın vahiy, kitap ve peygamberlik anlayışını betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Kur’an’ın peygamberlere ve Hz. Muhammed’e bakışını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kur´an´ın ibadet anlayışını ve Kur’an’da öngörülen ibadetleri betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
8 Kur´an´ın ahlak anlayışını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Kur´an´ın toplumsal düzen anlayışını belirtir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
10 Kur´an´ın dünya ve ahirete bakışını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kur’an’ın muhtevası, biçimsel özellikleri ve ana konuları.
2 Kur’an’da Allah.
3 Kur’an’da insan.
4 Kur’an’da kâinat.
5 Kur’an’da vahiy
6 Kur’an’da kutsal kitaplar
7 Kur’an’da peygamberlik ve peygamberler.
8 Kur’an’da Hz. Muhammed.
9 Kur’an’da ibadet.
10 Kur’an’da sistematik ibadetler.
11 Kur’an’da ahlâk.
12 Kur’an’da toplumsal düzen.
13 Kur’an’da dünya ve âhiret.
14 Genel değerlendirme.
Resources
Course Notes Demirci, Muhsin, (2008), Kur’an’ın Ana Konuları, M.Ü.İ.F.V. yay., İstanbul.
Course Resources 2.Elmalı, Abdurrahman, (2004) Kur’an’da Ana Konular, Harran Ü.İ.F.V. yay., Urfa.
3.Ünal, Ali, (1999), Kur’an’da Temel Kavramlar, Nil yay., İstanbul.
4.Aydüz, Davut, (2001), Kur’an’a Dair İncelemeler, Nil yay., İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 1 1
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5