Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Sosyolojisi DAO 204 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdulmuttalip BAYCAR
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Din Sosyolojinin temel kavram ve konularını kavrar.
Course Content Bu derste başlangıcından günümüze din sosyolojinin doğuşu, kurucuları, temel metodolojisi ve temel konuları incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din sosyolojinin diğer bilimlerle olan münasebetlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Din sosyolojinin öncülerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Din sosyolojisinin doğduğu şartları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Din sosyolojisinin metodolojisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Bilimler tasnifinde din sosyolojisinin yerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Din sosyolojisinin temel konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Din sosyolojisinin tanımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Din sosyolojisinin kurucularını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Din sosyolojisi nedir?
2 Din sosyolojisi ne zaman ve nerede doğdu?
3 Din sosyolojinin kurucuları, A. Comteau, E. Durkheim.
4 Din sosyolojinin kurucuları, Max Weber, Joachim Wach.
5 Din sosyolojisinin karakteristik özellikleri.
6 Din sosyolojisinin metodolojisi.
7 Modern ve klasik din sosyolojisi arasındaki farklar.Din sosyolojisinin temel kavramları.
8 Din sosyolojisinin Türkiye´ye girişi.
9 Din sosyolojinin temel kavramları ve temel problemleri.
10 İslam ve din sosyolojisi.
11 Din sosyolojisinin İslami kaynakları.
12 Özel ve genel din sosyolojisi, İslami ya da Budist sosyoloji mümkün mü?
13 Hristiyanlık ve diğer büyük dinler ve din sosyolojisi.
14 Sosyal çözülme ve din, sosyal değişme ve din, sosyal gelişme ve din.
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Günay, Ü. (2005) Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yayınları.
[2] Robertson, R. (1969) Sociology of Religion, England: Penguin Boks.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
2. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5