Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güncel Dini Konular DAO 257 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Güncel dini konular ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak.
Course Content Bu derste güncel dini konuların mahiyeti ve fert ve toplum üzerindeki etkisi konuları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güncel dini konular hakkındaki literatüre dair bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Güncel dini konuların neler olduğunu bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Güncel dini konuların topluma etkisini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Güncel dini konular hakkındaki görüşleri tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Güncel dini konulara yön veren tarafları ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Güncel dini konuların fert ve toplum açısından önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güncel dini konuların mahiyetine genel bir bakış
2 İslam´da Mezhepler
3 Batıl inançlar (Bid´at ve Hurafeler) I
4 Batıl inançlar (Bid´at ve Hurafeler) II
5 İbadetlere ilişkin güncel dini tartışmalar
6 Günlük Hayatımızdaki Helaller ve Haramlar
7 İslam ve Aile I
8 İslam´ ve Aile II
9 Sosyal Değişme ve Dini Hayat I
10 Sosyal Değişme ve Dini Hayat II
11 İslam ve Modernleşme I
12 İslam ve Modernleşme II
13 İslam ve Diğer Dinler
14 Gençlik ve Din
Resources
Course Notes DİA ilgili maddeler,<br>İSAV tartışmalı dini toplantılar serisi.
Course Resources 1. Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri,
2..Faruk Beşer, Fetvalarla Çağdaş Hayat,
3. Faruk Beşer, Güncel Meseleler - Dinî Çözümler,
4. Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular
5.Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızdaki Helallar ve Haramlar,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 16 32
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 110
Total Workload / 25 (Hours) 4.4
dersAKTSKredisi 4