Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Psikolojisi EBB 102 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini, çocukluk süresince meydana gelen fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi kavratmaktır.
Course Content (YÖK Kur tanımı alınmıştır.) Sosyal Psikolojinin Tanımlanması, Sosyal, Psikolojinin Tarihsel Gelişimi, Sosyalleşme Ve Eğitim, Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri, Sosyal Algı, Yükleme Teorisi ve Çocuk Ve Ergenlerin Psikolojisi, Çocukların Ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi, Farklı Aile İçi İletişim Çeşitleri, Kişiliğin Gelişimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Psikolojinin temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenmede davranışsal yaklaşımları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çocukların ve ergenlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenmenin biyolojik temellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenme psikolojisini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Çocuk ve ergenlerin psikolojisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Sosyal öğrenme teorilerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Öğrenmeye etken olan yapıları denetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikoloji Kavramının Temeli
2 Çocuk ve Ergenlerin Psikolojisi
3 Çocukların ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal Gelişimi
4 Çocukların ve Ergenlerin Sosyal-Duygusal Gelişimi
5 Çocukların ve Ergenlerin Bilişsel Gelişimi
6 Kişiliğin Gelişimi
7 Kişiliğin Gelişimi
8 Öğrenme Nedir?
9 Öğrenme Psikolojisi Kavramı
10 Öğrenme Teorileri
11 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri
12 Öğrenme Etkenleri
13 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
14 Sosyal Öğrenme Teorileri
Resources
Course Notes
Course Resources Cüceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996
Yıldırım,R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001
Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
Yeşilyaprak, B.,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2003.
Selçuk, Z.,Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000.
Özyurt, S.ve Girgin, N.,Gelişim Süreçleri, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2000.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5