Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyolojiye Giriş DAO 106 2 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Abdulmuttalip Baycar
Course Category
Course Objective Sosyolojinin temel kavram ve konularını kavrar.
Course Content Bu derste başlangıcından günümüze sosyolojinin doğuşu, kurucuları, temel metodolojisi ve temel konuları incelenir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyolojisinin doğduğu şartları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Türkiye´de sosyolojinin konumunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Sosyolojinin metodolojisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Sosyolojinin diğer bilimlerle olan münasebetlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Sosyolojinin öncü ve kurucularını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Bilimler tasnifinde sosyolojisinin yerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Sosyolojinin tanımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Sosyolojinin temel konularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyoloji nedir?
2 Sosyoloji ne zaman ve nerede doğdu?
3 Sosyolojinin kurucuları, S. Simmon, A. Comteau.
4 Sosyolojinin kurucuları, E. Durkheim, İbni Haldun.
5 Sosyolojinin metodolojisi.
6 Modern ve klasik sosyoloji arasındaki farklar.
7 Temel sosyoloji dallarına bakış.
8 Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler.
9 Sosyolojinin temel problemleri.
10 Göç ve nüfus patlaması.
11 Sosyal değişme.
12 Sosyal gelişme.
13 Sosyal çözülme.
14 Kültür ve kültür değişmeleri.
Resources
Course Notes
Course Resources İ.Doğan, Sosyoloji, Sistem Yayıncılık, İstanbul, (1996)
Y. Sezen, Sosyolojide Temel Bilgiler ve Tartışmalar, İstanbul, (1997)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 5
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 91
Total Workload / 25 (Hours) 3.64
dersAKTSKredisi 4