Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hücre Fizyolojisi FZL 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DERYA GÜZEL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DERYA GÜZEL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yüksek lisans öğrencileri bu dersin sonunda, hücrenin yapısı ve işlevlerine ait temel kavramlar üzerinde bilgi edineceklerdir.
Course Content Fizyolojinin tanımı, homeostazis, vücut kontrol sistemleri; negatif ve pozitif feedback, nöronal ve endokrin kontrol, vücut sıvı kompartımanları ve sıvı elektrolit dengesi, hücre membranının organizasyonu, hücre membranından aktif ve pasif transport, membran dinlenim potansiyeli, aksiyon potansiyeli, su kanalları (aquaporinler), iyon kanalları, hücreler arası haberleşme ve hücre adhezyon molekülleri, gen ekspresyonu, post translasyonel modifikasyonlar, membran reseptörleri, ikincil mesajcılar, sinyal iletim yolu, hücre içi taşınma anlatılacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 hücreler arası haberleşme ve hücre adhezyon moleküllerini anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 post translasyonel modifikasyonları anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 sinyal iletim yolu, hücre içi taşınmayı anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 membran reseptörleri, ikincil mesajcıları anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 iyon kanallarını anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 gen ekspresyonunu anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 homeostazis, vücut kontrol sistemleri; negatif ve pozitif feedbacki anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 hücre membranından aktif ve pasif transportunu anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 membran dinlenim potansiyeli, aksiyon potansiyelini anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 vücut sıvı kompartımanları ve sıvı elektrolit dengesini anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 nöronal ve endokrin kontrolu anlayabilir Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Fizyolojinin tanımını anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 su kanalları (aquaporinler)nı anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 hücre membranının organizasyonunu anlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fizyolojinin tarihçesi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
2 Homeostazis, vücut kontrol sistemleri; negatif ve pozitif feedback Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
3 Nöronal ve endokrin kontrol Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
4 Vücut sıvı kompartmanları ve sıvı elektrolit dengesi Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
5 Hücre membranının organizasyonu Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
6 Hücre membranından aktif ve pasif transport Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
7 Membran dinlenim potansiyeli, aksiyon potansiyeli Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
8 Su kanalları (aquaporinler) Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
9 İyon kanalları Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
10 Hücreler arası haberleşme ve hücre adhezyon molekülleri Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
11 Gen ekspresyonu Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
12 Post transkripsiyonel modifikasyonlar Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
13 Membran reseptörleri, ikincil mesajcılar Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
14 sinyal iletim yolu, hücre içi taşınma Konu ile ilgili kitaplar ve makaleler
Resources
Course Notes Eric P. Widmaier. Vander İnsan Fizyolojisi
Course Resources Arthur C. Guyton, John A. Hall. Tıbbi Fizyoloji
Ganong´un Tıbbi Fizyolojisi
Eric P. Widmaier. Vander İnsan Fizyolojisi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4 X
5 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 6 6
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6