Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelikte Sistematik Yaklaşim HMS 677 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YURDANUR DİKMEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Bu dersin amacı, hemşirelik uygulamalarında kullanılan ve bilimsel tabanını oluşturan, ortak dil gelişimini sağlayan sınıflama sistemlerini ve yöntemleri konularına ilişkin bilgi kazandırılması ve tutum geliştirilmesidir. Bu ders, öğrencilere Bu derste öğrenciye bilimsel problem çözme yöntemini hemşirelik alanında kullanma bilgi ve becerisi kazandırılır.
Course Content Bu dersin, hemşirelik uygulamalarında kullanılan ve bilimsel tabanını oluşturan, ortak dil gelişimini sağlayan sınıflama sistemlerini ve yöntemleri konularını içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hemşirelik bakımında ortak dil kullanımının ve sınıflama sistemlerinin önemini kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Hemşirelik bakımını verirken uygun sınıflama sistemlerini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Hemşirelik süreci sistemini örnek vakalar üzerinde uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hemşirelik bakımı ve kalite
2 Hemşirelik bilimi ve sanatı
3 Hemşirelik sınıflama sistemlerinin analiz edilmesi ve uygulanması
4 Hemşirelik sürecinde tanılama
5 Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları: NANDA ( North American Nursing Diagnosis Association )
6 Hemşirelik Bakım Sonuçları Sınıflaması: NOC (Nursing Outcomes Classification )
7 Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması: NIC (Nursing Interventions Classification )
8 Hemşirelik sürecinde değerlendirme
9 Evde Bakım Sınıflaması: HCCC (Home Health Care Classification)
10 Omaha Sınıflama sistem: OS (Omaha System)
11 Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Sınıflaması: ICNP (International Classification for Nursing Practice)
12 Örnek vaka sunumu
13 Örnek vaka sunumu
14 Örnek vaka sunumu
Resources
Course Notes Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı, (2013), Ed: Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ. 1. Baskı, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.<br><br>Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, (2011), Ed: Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ. 1. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana.<br><br>Potter, P.A., Perry, A.G. (2009). Fundamentals of Nursing (7 bs.). Canada: Mosby Elsevier.<br><br>Taylor, C., Lillis, C., LeMone, P., Lynn, P. (2008). Fundamentals of Nursing The Art and Science of Nursing Care (6 bs.). Philedelphia: Lippincott Williams&Wilkins<br><br>Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., & Swanson, E. (2008). Iowa Outcomes Project: Nursing Outcomes Classification (NOC) (4th ed.). St. Louis, MO:C. V. Mosby.<br><br>Bulecheck, G., Butcher, H., & Dochterman, J. (2008). Iowa Intervention Project: Nursing Interventions Classification (NIC) (5th ed.). St. Louis, MO:C. V. Mosby.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6