Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yenidoğan ve Bakimi HMS 615 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers Prof.Dr. SEVİN ALTINKAYNAK, Prof.Dr. NURSAN ÇINAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yenidoğan ve ailelerine yönelik bakımı planlayıp uygulayabilme bilgi ve becerisini geliştirmek.
Course Content Sağlıklı ve riskli yenidoğanların özellikleri ve bakımı , yenidoğan hastalıkları ve bakımı ,Aile bebek etkileşimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yenidoğan sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamaları bilir ve gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Aile merkezli bakımın önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Yenidoğan hemşireliğinin felsefesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiyede veDünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu
2 Yenidoğan Döneminin Önemi ve Yenidoğan Sağlığının Değerlendirilmesi
3 Yenidoğan Döneminin Önemi ve Yenidoğan Sağlığının Değerlendirilmesi
4 Sağlıklı Yenidoğan ve Bakımı
5 Sağlıklı Yenidoğan ve Bakımı
6 Sağlıklı Yenidoğan ve Bakımı
7 Riskli Yenidoğanlar ve Sınıflandırılması
8 Riskli Yenidoğanlar ve Sınıflandırılması
9 Yenidoğanda Sıvı Elektrolit Dengesi ve Metabolik Sorunlar
10 Yenidoğanda Sıvı Elektrolit Dengesi ve Metabolik Sorunlar
11 Yenidoğan Hastalıklarında Kanıt Temelli Bakım
12 Yenidoğan Hastalıklarında Kanıt Temelli Bakım
13 Yenidoğan Hastalıklarında Kanıt Temelli Bakım
14 Yenidoğan Resüsitasyonu
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Meeks M, Hallsworth M, Yeo H. (2012). Yenidoğan Hemşireliği, Rota Tıp Kitabevi, Ankara.
2- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
3- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
4- Kavaklı A,Pek H,Bahçecik N.1995.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Alemdar Ofset, İstanbul.
5- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
6- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
7- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
8- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
9- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
10- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Uygulama) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6