Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Stoma ve Yara Bakim Hemşireliği HMS 632 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers Prof.Dr. DİLEK AYGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Stoma bakımında teorik, pratik ve klinik beceri kazandırmaktır.
Course Content Stoma bakımı, Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımı, Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
2 Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşiresinin Sorumluluklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
3 Türkiye ´de Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşireliğini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
4 Stoma endikasyonlarını tanır ve bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
5 Stoma bölgesinin belirlenme kriterlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
6 Stoma bakımı ve torba değişiminin kriterlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
7 Yara bakım ilkelerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
8 Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımını uygular ve yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
9 Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı uygular ve yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
10 Bireyin ve ailenin stomaya uyumunun sağlanmasını yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
11 Taburculuk Eğitimini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonları
2 Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşiresinin Sorumlulukları
3 Türkiye ´de Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşireliği
4 Stoma endikasyonları
5 Stoma Bölgesinin Belirlenmesi
6 Stoma bakımı ve torba değişimi
7 Stoma komplikasyonları
8 Yara bakım ilkeleri
9 Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımı
10 Stomalı hastanın ameliyat öncesi bakımı
11 Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı
12 Stomalı hastanın ameliyat sonrası bakımı
13 Bireyin ve Ailenin Stomaya Uyumunun Sağlanması
14 Taburculuk Eğitimi
Resources
Course Notes
Course Resources Evidence-Based Nursing Care Guidelines Medical Surgical İnterventions 2008 (Ackley, Ladwig, Swan,Tucker)
-Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Mehmet Mihmanlı, Sakarya Üniv. Yayını)
-Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6