Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Üreme Sağliği II HMS 654 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin kapsamında kişinin sağlıklı anne baba sürecinde bilinçlenmesi,gebeliklerde koruyucu sağlık bakımının öğrenilmesidoğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında izlem ve bakımın sürdürülmesini sağlaması, risklerin erken belirlenmesine yönelik hemşirelik girişimlerinin öğrenimi ve uygulanmasını sağlamaktır.
Course Content Sağlıklı anne baba sürecinde bilinçlenme.Gebeliklerde koruyucu sağlık bakımının öğrenilmesi.Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında izlem ve bakımın sürdürülmesi.Risklerin erken belirlenmesine yönelik hemşirelik girişimlerinin öğrenimi ve uygulanma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Üreme sağlığı hemşirelik bakımında bakım verici , koruyucu, araştırmacı, eğitici vb. rolleri alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Üreme sağlığı bozulduğu durumları tanımlayabilir ve uygun hemşirelik bakımı sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Üreme sağlığının koruması ve geliştirilmesine yönelik uygun girişimleri uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Gebelik, doğum ve doğum sonu döneme özgü risk durumlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Gebelik, doğum ve doğum sonu döneme özgü bakım sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiyede ve dünyadaki üreme sağlığı durumunu tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada ve ülkemizde üreme sağlığı ve kadın doğum hemşiresinin rolü
2 İnfertilite
3 Kadın- erkek üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi
4 Üreme sistemi endokrinolojisi
5 Riskli gebelikler I
6 Riskli gebelikler II
7 Doğum eylemindeki riskler ve hemşirelik bakımı
8 I. Ara sınav
9 Üreme sağlığı kavramı
10 Üreme hakları konusundaki uluslararası ve ulusal düzenlemeler
11 Beden imajı ve cinsellik, güvenli cinsellik
12 Cinsel kimlik sorunları ve hemşirelik yaklaşımları
13 Yaşlılık ve cinsellik
14 Jinekolojik kanserler ve cinsellik
Resources
Course Notes Maternal Newborn Nursing care, Towle M.A. Pearson Prentice Hall 2009.<br>Maternity & Women’s Health Care.Lowdermilk DL, Perry SE, Mosby 2004.<br>Perinatal Nursing. Simpson KR, Creehan PA. Lipincott Company. Philadelphia 2008.<br>Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. Gilbert ES, Harmon JD, (Çev. Edi. Lale Taşkın) Palme Yayıncılık, Ankara 2002
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6