Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocukta Kanit Temelli Uygulamalar II HMS 640 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers Prof.Dr. SEVİN ALTINKAYNAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çocuk hemşireliği ile ilgili bir sistematik derleme yapma ve yayına hazırlama becerisi kazandırmak.

Course Content

Alanı ile ilgili literatürün incelenmesi ve bu alanda sistematik derleme hazırlanmayı kapsar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alanı ile ilgili bilgilere ulaşır. , , , , , , ,
2 Araştırma ya da hemşirelik uygulamalarında, kanıta dayalı veritabanını kullanır. , , , , , , ,
3 Sistematik derleme hazırlamayı öğrenir. , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çocuk hemşireliği ile ilgili orjinal bir konusunun belirlenmesi
2 Literatür tarama
3 Literatür tarama
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Literatür tarama
7 Sistematik derlemenin hazırlanması
8 Sistematik derlemenin hazırlanması
9 Sistematik derlemenin hazırlanması
10 Sistematik derlemenin hazırlanması
11 Sistematik derlemenin hazırlanması
12 Sistematik derlemenin hazırlanması
13 Sistematik derlemenin hazırlanması
14 Sistematik derlemenin sunumu
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
Dicenso A, Guyatt G, Ciliska D. (2004). Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 14 14
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6