Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Aile Planlamasi ve Danişmanliği HMS 628 0 2 + 0 2 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Aile Planlamasının aile ve toplum yönünden önemini aile planlaması yöntemlerini ve aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin rolünü kavratmak. Kadın ve erkekteki infertilite nedenlerini, infertil çiftlerin psikolojik durumlarını, infertilite teşhis ve tedavilerindeki yenilikleri öğretmek.
Course Content Aile Planlamasının aile ve toplum yönünden önemini aile planlaması
Yöntemlerini, kadın ve erkekteki infertilite nedenlerini, infertil çiftlerin psikolojik durumlarını, infertilite teşhis ve tedavilerindeki yenilikleri konusunda için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Üreme sağlığının tanımını ve önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Aile planlamasında danışmanlık hizmetini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Etkin ve etkin olmayan aile planlaması yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
4 İnfertilite teşhisinde kullanılan yöntemleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 İnfertilitede danışmanlık hizmeti yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aile Planlaması Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Yönetimi
2 Dünya?da ve Türkiye?de ki Aile Planlaması Durumu
3 Doğurganlığı Etkileyen Faktörler
4 Aile Planlaması Hizmetlerinin Kalitesi
5 Üreme Sağlığı Sorunları
6 Danışmanlık Hizmeti Alan Kişinin Değerlendirilmesi
7 Sağlıklı Cinsel Yaşam
8 Etkin Aile Planlaması Yöntemleri
9 Etkin Aile Planlaması Yöntemleri
10 Doğal Aile Planlaması Yöntemleri
11 İnfertilitenin tanımı
12 Kadın ve Erkek İnfertilitesinin Nedenleri
13 İnfertilitenin Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Yöntemler. İnfertilitede Danışmanlık
14 Kontraseptif Yöntemlerde Yenilikler
Resources
Course Notes Doğum Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Basılmamış Ders Notları
Course Resources Taşkın, L.; Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2005
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (Ed; Prof.Dr. Anahit Çoşkun, İstanbul, 2000)
Coşkun, A., Karanisoğlu, H.;Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Eskişehir,
Coşkun A.; Hemşire ve Ebelere Yönelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2008.
WHO, USAID, Johns Hopkins ;Family Planning. World Health Organization, USAID, Johns Hopkins University,2012
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6