Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II HMS 616 0 0 + 6 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers Prof.Dr. SEVİN ALTINKAYNAK, Prof.Dr. DİLEK AYGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste öğrenciye, klinik ortamda lisans öğrencisine rehberlik etme ve değerlendirme becerisi kazandırmanın yanı sıra hemşirelik uygulamalarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Klinik uygulama, vaka tartışması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klinik ortamda lisans öğrencisine rehberlik eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Vaka tartışmalarını yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
3 Hemşirelik uygulamalarındaki bilgi ve becerilerini geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Lisans öğrencisini klinikte izleme ve değerlendirmeyi öğrenme
2 Lisans öğrencisini klinikte izleme ve değerlendirmeyi öğrenme
3 Lisans öğrencisini klinikte izleme ve değerlendirmeyi öğrenme
4 Vaka tartışmalarına katılma ve yönetme
5 Vaka tartışmalarına katılma ve yönetme
6 Vaka tartışmalarına katılma ve yönetme
7 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
8 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
9 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
10 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
11 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
12 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
13 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
14 Lisans öğrencisi ile klinik uygulamalara katılma
Resources
Course Notes <p>Yayınlanmamış ders notları</p>
Course Resources

Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
Çam, O. , Engin, E.: Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi. 2014, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Uygulama) 1 8 8
Final 1 14 14
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6