Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim, Reform ve Sosyal Değişme EPU 535 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin öncelikli amacı eğitim, reform ve sosyal değişme arasındaki karşılıklı ilişkileri ele almaktır. Tarihi süreç içerisinde eğitimde reform çabaları, öğretmenlerin sosyal değişmedeki rolleri, eğitimde değişimin engelleri, sosyal değişmede eğitimin rolü konusunda öğrencilere bilgi ve deneyimler kazandırılacaktır.

Course Content

Eğitim ve toplumsal değişme ilişkileri, eğitimin ve öğretmenlerin toplumsal değişme sürecindeki etkileri, eğitim reformlarının başarısızlık nedenleri, dünden bugüne Türk eğitim tarihindeki eğitim reformlarının genel bir değerlendirmesi ele alınacaktır.

 
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarihi süreç içerisinde Türk eğitim tarihindeki reform çabalarını gerekçeleri ile kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eğitimin sosyal değişme üzerindeki etkilerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Avrupa Birliğine giriş sürecinde Türkiyede eğitim sistemindeki değişiklikleri yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Öğretmenlerin Türkiyenin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Eğitim reformlarının başarı ve başarısızlık nedenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sivil toplum örgütlerinin eğitime katkılarını araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Eğitim, reform ve sosyal değişme arasındaki ilişkileri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Milli eğitim şura kararlarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Değişim ve Toplumsal Değişimin Tanımı
2 Toplumsal Değişim Teorileri
3 Eğitim ve Toplumsal Değişim
4 Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Rolleri
5 Türkiye’nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü
6 Dünden Bugüne Belli Başlı Eğitim Reformları
7 Eğitim Şuralarının Değerlendirilmesi
8 Yabancı Uzman Raporlarının Değerlendirilmesi
9 Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Reform
10 Eğitim Reformlarının Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
11 Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Öngörülen Eğitim Reformları
12 Modernizm, Postmodernizm, Eğitim ve Değişim
13 İnternet, Yeni Bilgi Teknolojileri ve Değişim
14 Yaşam Boyu Eğitim ve Toplumsal Değişim
Resources
Course Notes
Course Resources

ESERPEK, Altan. Eğitim ve Sosyal Değişme. Ankara: A.Ü. E.F. dergisi c:10, s:1-2, 1978.
TEZCAN, Mahmut. Toplumsal Değişme ve Eğitim. Ankara: A.Ü. E.B.F. Yayınları, 1998.
GÖKÇE, Feyyat. Değişme Sürecinde Devlet ve Eğitim. Ankara: Eylül Yayınları, 2000
KAFADAR, Osman. Türk Eğitim Düşüncesinde Batılılaşma. Ankara: Vadi Yay., 1997.
AKYÜZ, Yahya. Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri(1848-1940). Ankara: 1972.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme
5 Program tasarısı hazırlama
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 20 3 60
Ara Sınav 1 40 40
Final 1 40 40
Total Workload 188
Total Workload / 25 (Hours) 7.52
dersAKTSKredisi 8