Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Proje Hazirlama EPU 532 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Lisansüstü öğrencilerinin tez ve bitirme projesi hazırlamak için gerekli alt yapıya kavuşmalarını sağlamak bu dersin temel amacıdır.

 

Course Content

Araştırma süreci, Araştırmalarda etik ve intihal, Bilimsel araştırma çeşitleri, Araştırma süreci ve raporlaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırmalarda kullanılacak yöntemleri örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Araştırma yönteminin basamaklarına uygun şekilde bir proje taslağı hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Araştırma sürecinin basamaklarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Araştırma sürecine ilişkin temel kavramları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Bilimsel makale çeşitlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma, Araştırma Raporu, Araştırma Süreci
2 Araştırmalarda Etik ve İntihal
3 Proje Çalışma alanının ve araştırma konusunun seçilmesi, araştırma sorusunun oluşturulması
4 Bilimsel makale çeşitleri
5 Literatür taraması
6 Literatür tarama yöntemleri
7 Ara Sınav
8 Literatür değerlendirmesi
9 Literatürün özetlenmesi ve yorumlanması
10 Amprik araştırmaların raporlaştırılması
11 Değerlendirme makalelerinin raporlaştırılması
12 APA 6’ya göre metin içerisinde ve kaynakçada kaynak gösterimi
13 Örnek bir proje hazırlama
14 Örnek bir proje hazırlama
Resources
Course Notes
Course Resources

Karasar, N. (2018). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel

SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Siyez, D. (2012). PDR’de Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama. Ankara: Pegem.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 20 3 60
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 30 30
Final 1 25 25
Total Workload 188
Total Workload / 25 (Hours) 7.52
dersAKTSKredisi 8