Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri EPU 528 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERHAT ARSLAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, güncel öğrenme – öğretim yöntemlerini uygulamadaki örnekleriyle öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenciler, öğrenme – öğretim yöntemleri üzerinde incelemeler yaparak sınıf ortamında uygulama yapmayı öğreneceklerdir.
Course Content Bu dersin içeriğinde güncel ve etkili öğrenme – öğretim yöntemlerinden, bağlam temelli öğrenme-öğretme, bilişötesi stratejileri temelli öğrenme-öğretme, Bilişsel koçluk temelli öğretme, çevrimiçi öğrenme – öğretme, derin – yüzeysel ve stratejik öğrenme-öğretme, FeTeMM eğitimine dayalı öğrenme-öğretme, ikili yerleşik öğrenme modeli ile öğretim yaklaşımı, lego ile öğrenme-öğretme yaklaşımı, origami ile öğrenme-öğretme, otantik öğrenme-öğretme, öz yönelimli öğrenme-öğretme, senaryo temelli öğrenme – öğretme, sorgulamaya dayalı öğrenme-öğretme, yansıtıcı öğrenme-öğretme yer almaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güncel öğrenme – öğretme yöntemlerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
2 uygulama sonuçlarını değerlendirir. Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım,
3 Güncel öğrenme – öğretme yöntemlerini sınıf ortamında uygular. Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Güncel öğrenme – öğretme yöntemlerine ilişkin uygulama örnekleri geliştirir Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
5 Güncel öğrenme – öğretme yöntemlerinin uygulamada avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Güncel öğrenme – öğretme yöntemlerini uygulama örneklerini inceler Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 bağlam temelli öğrenme-öğretme
2 bilişötesi stratejileri temelli öğrenme-öğretme
3 Bilişsel koçluk temelli öğretme
4 çevrimiçi öğrenme – öğretme
5 derin – yüzeysel ve stratejik öğrenme-öğretme
6 FeTeMM eğitimine dayalı öğrenme-öğretme,
7 ikili yerleşik öğrenme modeli ile öğretim yaklaşımı
8 lego ile öğrenme-öğretme yaklaşımı
9 origami ile öğrenme-öğretme
10 otantik öğrenme-öğretme
11 öz yönelimli öğrenme-öğretme
12 senaryo temelli öğrenme – öğretme
13 sorgulamaya dayalı öğrenme-öğretme
14 yansıtıcı öğrenme-öğretme
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Ekici, G (2014) Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme- Öğretme Yaklaşımları, (Edit). Pegem, Ankara
2. Borich G. D (2014). Etkili Öğretim Yöntemleri (Çeviri: Bahaddin Acat). Nobel Yayıncılık, Ankara
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 3 3
Total Workload 178
Total Workload / 25 (Hours) 7.12
dersAKTSKredisi 8