Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Diş Politikasi ve Avrupa UAB 502 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL İNAT
Course Lecturers
Course Assistants Araş.Gör. Bilal Yıldırım
Course Category
Course Objective Türkiyenin dış politikasının şekillenmesinde belirleyici olan unsurların incelenmesi, bunların Türkiye´nin Ortadoğu, Avrupa, ABD ve Asya´ya yönelik politikasında ne gibi roller oynadığının ele alınması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bunun ardından Türk dış politikasında önemli yere sahip olan Avrupa´daki siyasal yapının incelenmesi hedeflenmektedir.
Course Content Derste öncelikle Türk dış politikası açısından önemli bir yere sahip olan güvenlik faktörü ele alınacak ve Türkiyenin güvenlik sorunları incelenecektir. Ardından Türkiye´nin Ortadoğulu komşularıyla ilişkileri ve Ortadoğu sorunlarına yönelik politikası analiz edilecektir. Ortadoğunun ardın Türkiye´nin Kıbrıs politikası, ABD ile ilişkiler, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya´ya yönelik Türk dış politikası incelenecektir. Ardından Avrupa´nın güvenlik sorunları ve Türkiye-Avrupa ilişkileri ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´nin güvenlik sorunlarını ve Türk dış politikasının genel yapısını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye´nin Ortadoğu sorunlarına ilişkin politikasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ortadoğu´nun Türkiye´nin güvenlik politikası açısından önemini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kıbrıs sorununun Türkiye´nin güvenliği konusundaki tartışmaları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 ABD´nin Türk dış politikasının şekillenmesi konusundaki etkisini örneklerle test eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Balkanlar, Orta Asya ve Kafkasya´nın Türk dış politikasındaki yerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Avrupa güvenliğinde Türkiye?nin rolünü analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin güvenlik boyutunu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye´nin Güvenliği ve Türk Dış Politikası
2 Türkiye´nin İran Politikası
3 Türkiye´nin Irak Politikası
4 Türkiye´nin İsrail-Filistin Politikası
5 Türkiye´nin Suriye Politikası
6 Türkiye´nin Kıbrıs Politikası-I
7 Türkiye´nin Kıbrıs Politikası-II
8 Türkiye´nin ABD Politikası
9 Arasınav
10 Türkiye´nin Balkanlar Politikası
11 Türkiye´nin Kafkasya ve Orta Asya Politikası
12 Avrupa´nın Güvenlik Sorunları
13 Avrupa´nın Dış Politikası
14 Türkiye-Avrupa Güvenlik İlişkileri
Resources
Course Notes 1. Hafta:<br> Kemal İnat ve B. Duran, "AKP Dış Politikası: Teori ve Uygulama", Demokrasi Platformu, Güz 2005, ss. 1-39.<br> Kemal İnat, "Türkiye´nin Ortadoğu Politikası 2006", Ortadoğu Yıllığı 2006, ed. Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Nobel Yayınları, Ankara 2007, ss. 1-54.<br> Kemal İnat, "Türkiye´nin Ortadoğu Politikası 2005", Ortadoğu Yıllığı 2005, ed. Kemal İnat ve Ali Balcı, Nobel Yayınları, Ankara 2006, ss. 1-38.<br>? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 1-41.<br>2. Hafta:<br>? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.<br>? Kemal İnat, "Türkiye´nin İran Politikası 2011", Ortadoğu Yıllığı 2011, Açılım Kitap, İstanbul, ss. 9- 30.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2010?, Ortadoğu Yıllığı 2010, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, İsmail Numan Telci, Açılım Kitap, İstanbul 2011, ss. 9-41.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2009?, Ortadoğu Yıllığı 2009, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2011.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2008?, Ortadoğu Yıllığı 2008, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 9-47.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin İran Politikası 2007?, Ortadoğu Yıllığı 2007, ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman, Murat Yeşiltaş, Küre Yayınları, İstanbul 2009, ss. 1-29.<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin Son Dönem İran Politikası: Barış ve Kalkınma İçin Karşılıklı Bağımlılık?, Ortadoğu Analiz, Ekim 2009, Cilt 1, sayı 10, ss. 8-16.<br>? Olson, Robert (2005), Türkiye-İran İlişkileri 1979-2004, Ebabil, İstanbul.<br>3. Hafta:<br>? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.<br>? Mesut Özcan, ?Türkiye?nin Irak Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 265-282. <br>? Mesut Özcan, ?Türkiye?nin Irak Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 137-160.<br>? Mesut Özcan, ?Türkiye?nin Irak Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 159-187.<br>? Davutoğlu, Ahmet (2005), Stratejik Derinlik, Küre Yayınevi, İstanbul, ss. 437-453.<br>? Arı, Tayyar (2004), Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa, İstanbul, ss. 626-652.<br>? Gözen, Ramazan (2000), Amerikan Kıskacında Dış Politika: Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası, Liberte, Ankara, ss. 43-85 ve 217-371.<br>4. Hafta:<br>? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, Suriye, İsrail ve Lübnan Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 205-264. (ss. 243-252 arası kısım).<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136. (ss. 106-127 arası kısım).<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158. (ss. 126-141 arası kısım).<br>5. Hafta:<br>? Kemal İnat, Türkiye?nin Ortadoğu Politikaları, Açıköğretim Kitapları, Eskişehir, 2013.<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 205-264. (ss. 229-243 arası kısım).<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 67-136. (ss. 95-106 arası kısım).<br>? Kemal İnat ve İsmail Numan Telci, ?Türkiye?nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 93-158. (ss. 141-150 arası kısım).<br>? Oran, Baskın (2001), Türk Dış Politikası, Cilt II, İletişim, İstanbul, ss. 129-140 ve 554-567.<br>6. ve 7. Hafta:<br>? Kemal İnat, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası?nın Dönüşümü?, Bilgi, 2005/2, ss. 43-65.<br>? Sibel Akgün, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 393-419. <br>? Nasuh Uslu, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 223-263.<br>? Nasuh Uslu, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 247-291.<br>8. Hafta:<br>? Ramazan Gözen, ?Türkiye?nin ABD Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 421-455. <br>? Ramazan Gözen, ?Türkiye?nin ABD Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 265-299.<br>? Ramazan Gözen, ?Türkiye?nin ABD Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 293-329.<br>10. Hafta:<br>? Fatma Sel Turhan, ?Türkiye?nin Balkanlar Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 535-555. <br>? Doğa Ulaş Eralp, ?Türkiye?nin Balkanlar Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 389-407.<br>? Hüseyin Emiroğlu ve Turgay Kayalak, ?Türkiye?nin Balkanlar Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 431-495.<br>11. Hafta:<br>? Kamer Kasım, ?Türkiye?nin Kafkasya Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 557-575. <br>? Kamer Kasım, ?Türkiye?nin Kafkasya Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 371-387.<br>? Kamer Kasım, ?Türkiye?nin Kafkasya Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 403-429.<br>? Hasan Ali Karasar, ?Türkiye?nin Orta Asya Politikası 2011?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Resul Usul, SETA Yayınları, Ankara 2012, ss. 577-599. <br>? Hasan Ali Karasar, ?Türkiye?nin Orta Asya Politikası 2010?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 409-433.<br>? Ertan Efegil, ?Türkiye?nin Orta Asya Politikası 2009?, Türk Dış Politikası Yıllığı 2009, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Muhittin Ataman, SETA Yayınları, Ankara 2011, ss. 497-421.
Course Resources Charillon, Frédéric, The EU as a Security Regime, European Foreign Affairs Review, Winter2005, Vol. 10 Issue 4, p517-533.
? Wagner, Wolfgang, From vanguard to laggard: Germany in European security and defence policy, German Politics, Dec2005, Vol. 14 Issue 4, p455-469.
? Missiroli, Antonio, ?Italy´s security and defence policy: between EU and US, or just Prodi and Berlusconi??, Journal of Southern Europe & the Balkans, Aug2007, Vol. 9 Issue 2, p149-168.
? Ferreira-Pereira, Laura C., Between Scylla and Charybdis: Assessing Portugal´s Approach to the Common Foreign and Security Policy, Journal of European Integration, May2007, Vol. 29 Issue 2, p209-228.
? Dover, Robert, The Prime Minister and the Core Executive: A Liberal Intergovernmentalist Reading of UK Defence Policy Formulation 1997?2000, British Journal of Politics & International Relations, Nov2005, Vol. 7 Issue 4, p508-525.
? Smith, Michael E., Europe?s Foreign and Security Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004
Park, Bill, Between Europe, the United States and the Middle East: Turkey and European Security in the Wake of the Iraq Crisis, Perspectives on European Politics & Society, Dec2004, Vol. 5 Issue 3, p493-516
? Nurşin A. Güney, AKKA?nın Yeni Koşullara Uyarlanması ve Türkiye?nin Güvenliği, Gencer Özcan ve Şule Kut (Der.), En Uzun Onyıl, Boyut Kitapları, İstanbul, 1998, ss. 171-198.
? Mustafa Türkeş, Doksanlı Yıllarda NATO?nun Öncelikleri ve Türkiye, Gencer Özcan ve Şule Kut (Der.), En Uzun Onyıl, Boyut Kitapları, İstanbul, 1998, ss. 199-224.
? Özden Alantar, Türkiye-ABD İlişkilerinin Ulusal Güvenlik Boyutunda Dönüşümü, Gencer Özcan ve Şule Kut (Der.), En Uzun Onyıl, Boyut Kitapları, İstanbul, 1998, ss. 225-246.
? Kemal Kirişçi, ABD-Türkiye İlişkileri, Günümüzde Türkiye?nin Dış Politikası, Barry Rubin ve Kemal Kirişçi (Der.), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2002, ss. 200-228.
? Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkileri, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara 2000.
? Morton Abramowitz, Türkiye?nin Dönüşümü ve Amerikan Politikası, Liberte, Ankara 2001.
? Bali Aykan, Mahmut, Turkey and European Security and Defence Identity/Policy (ESDI/P): A Turkish View, Journal of Contemporary European Studies, Dec2005, Vol. 13 Issue 3, p335-359.
? Desai, Seiju, Turkey in the European Union: A Security Perspective ? Risk or Opportunity?, Defence Studies, Autumn2005, Vol. 5 Issue 3, p366-393.
? Cayhan, Esra, Towards a European Security and Defense Policy: With or Without Turkey?, Turkish Studies, Spring2003, Vol. 4 Issue 1, p35-54.
? Ali Karaosmanoğlu, Türkiye Açısından Avrupa Güvenlik Kimliği, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye?nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 65-72.
? Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkileri, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara 2000, ss. 314-320.
? Melek Fırat, AB-Kıbrıs İlişkileri ve Türkiye?nin Politikaları, Gencer Özcan ve Şule Kut (Der.), En Uzun Onyıl, Boyut Kitapları, İstanbul, 1998, ss. 247-284.
? Kemal İnat, ?Türkiye?nin Kıbrıs Politikası?nın Dönüşümü?, Bilgi, 2005/2, ss. 43-65.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 20 40
Final 1 25 25
Total Workload 197
Total Workload / 25 (Hours) 7.88
dersAKTSKredisi 7