Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ibni Sina Metafiziği FDI 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi EMRAH KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EMRAH KAYA,
Course Assistants

Bu dersin yardımcısı yoktur.

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İslam Felsefesi alanında doktora yapan öğrencilere İslam felsefesinin önemli isimlerinden İbn Sinanın metafiziğini detaylı bir şekilde sunmaya çalışmaktır.

Course Content

İbn Sina öncesi Yunan filozoflarında metafizik düşünce, Farabinin metafizik mirası, İbn Sina metafiziğinin konusu, araştırma problemleri, ilkeleri, genel ontolojik kavramlar, bilimlerin ilkeleri, Tanrı ve sıfatları, akli cevherler, teleoloji, nübüvvet ve mead problemi, İbn Sina metafiziğinin İslam felsefesi, kelamı ve tasavvufuna etkisi, İbn Sina metafiziğinin Batı düşüncesine etkisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İbn Sina Metafiziğinin diğer metafizik teorilerle farkını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Farklı metafizik düşünceler yapıları arasındaki ortak unsurları ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 İbn Sina metafiziğinin düşünce tarihi üzerindeki etkisi hakkında değerlendirme yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İbn Sina felsefesi hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Yunan ve İslam metafizik Düşünceleri arası etkileşimin mahiyetini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İbn Sina metafiziği hakkında değerlendirme yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İbn Sina öncesi Yunan filozoflarında metafizik düşünce
2 Farabinin metafizik mirası
3 İbn Sina metafiziğinin konusu, araştırma problemleri, ilkeleri
4 Genel ontolojik kavramlar
5 Tanrı ve sıfatları
6 Akli cevherler
7 Teleoloji
8 Vize
9 Nübüvvet
10 Mead Problemi
11 İbn Sina metafiziğinin İslam felsefesi ve kelamı etkisi.
12 İbn Sina metafiziğinin tasavvufa etkisi
13 İbn Sina metafiziğinin Batı düşüncesine etkisi.
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Altıntaş, Hayrani. İbn Sina Metafiziği. Ankara: A&Uuml;İFY, 1992.</p> <p>Atay, H&uuml;seyin. İbn Sina&acute;da Varlık Nazariyesi. Ankara: K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı, 2001.</p>
Course Resources

İbn Sina. Necat. Ed. Abdurrahman Amayre. Beyrut: Darul Cil, 1992.

İbn Sina. İşaretler ve Tembihler. Çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli. İstanbul: Litera, 2005.


Altıntaş, Hayrani. İbn Sina Metafiziği. Ankara: AÜİFY, 1992.
Atay, Hüseyin. İbn Sina´da Varlık Nazariyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.
Demirli, Ekrem. Sadreddin Konevi´de Bilgi ve Varlık. İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.
Fakhry, Majid. The Subject-matter of metaphysics: Aristotle and Ibn Sina. In Islamic Philosophy and Theology, ed. M. Marmura, 137-147. Albany: SUNY, 1984.
Goichon, A. M. İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri. Tr. İ. Yakıt. İstanbul: Ötüken yy, 1986.
Hudayri, Zainab Mahmud. Ibn Sina wa Talamidhuhu al-Latin. Al-Qahira: Dar Qaba, 1997.
İbn Sina. Necat. Ed. Abdurrahman Amayre. Beyrut: Darul Cil, 1992.
İbn Sina. İşaretler ve Tembihler. Çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli. İstanbul: Litera, 2005.
İbn Sina. Şifa, Metafizik I. çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2004.
İbn Sina. Şifa, Metafizik II. Çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker. İstanbul: Litera, 2005.
Morewedge, Parviz. The Metaphysica of Avicenna. London, 1973.
Reisman, David C., ed. Before and After Avicenna. Leiden: Brill, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 20
3. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 3 10 30
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6