Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaygin Din Eğitimi FDE 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Ders, öğrencilerin yaygın din eğitiminin mahiyeti ve özellikle Türkiyedeki uygulama alanları konusunda bilgi edinmelerini ve değerlendirmede bulunmalarını hedeflemektedir.

Course Content

Yaygın eğitim ve yaygın din eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığı,Yaygın din eğitimi alanları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaygın eğitim ve yaygın din eğitimiyle ilgili kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Dini grupların din eğitimi faaliyetlerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Yaygın din eğitimi alanında yapılan teorik ve ampirik bilimsel çalışmaları sınıflandırı Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
4 Yaygın din eğitimi alanlarını tasvir eder Soru-Cevap, Sınav ,
5 Cami merkezli yaygın din eğitiminin mahiyetini örneklendirir Anlatım, Sınav ,
6 Kuran kurslarında din eğitimi, uygulaması ve problemlerini değerlendirir Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Yaygın eğitim ve önemi
3 Yaygın din eğitiminin mahiyeti
4 Yaygın din eğitiminde ilkeler
5 Türkiyede yaygın din eğitimi alanları
6 Diyanet işleri Başkanlığı ve fonksiyonları
7 Camiler ve yaygın din eğitimi
8 Ara sınav
9 Hutbeler ve yaygın din eğitimi
10 Vaazlar
11 Kuran Kursları ve yaygın din eğitimi
12 Yaz Kuran Kursları ve yaygın din eğitimi
13 Dini cemaatlerin yaygın din eğitimi faaliyetleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Kayadibi, F., Yaygın Din Eğitiminde Cami ve Fonksiyonları, Ankara, DİB Yayınları, 2000
[2] Onay, A., Türkiyenin Cami Profili, İstanbul, Dem Yayınları, 2008.
[3] Hull, J., what Prevets Christian Adults From Learning?, London, SCM Pres, 1985.
[4] Wickett, R., Models of Adult Religious Education, Birmingham, Religious Education Pres, 1991.
[5] Koç, A. Kuran Kurslarında Eğitim ve Verimlilik, Ankara, İlahiyat, 2005.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6