Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim ve Din Eğitimi Bilimi FDE 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN,
Course Assistants

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, eğitimbilimlerine ait disiplinlerin tanıtılması, Din Eğitimi Biliminin bu disiplinlerle ilişki ve işbirliği imkanlarının öğretilmesi ve bu imkanların nasıl değerlendirileceğinin kavratılmasıdır.

Course Content

Bu derste, eğitim düşüncesi alandaki gelişmeler, eğitim bilimlerinin hedefleri, ilkeleri, yöntemleri ve bu disiplinleri din eğitimi bilimi ile bağlantısı, din eğitimi biliminin temel özellikleri ve sorunları işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din eğitimi bilim ile eğitim bilimlerinin ilişkisini tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Eğitim biliminin tarihi, felsefi, sosyal ve kültürel temellerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Din eğitimi biliminin temel özelliklerini tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Din eğitimi biliminin geleceğini ve sorunlarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Eğitim düşüncesi ve eğitim bilimi alanındaki gelişmeleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Eğitim biliminin amaçlarını, ilkelerini ve yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim Düşüncesindeki Gelişmeler
2 Eğitim Felsefesi Teorileri
3 Eğitim Biliminin Amaçları, İlkeleri ve yöntemleri
4 Eğitim Biliminin Tarihi ve Felsefi Temelleri
5 Eğitim Biliminin Sosyal ve Kültürel Temelleri
6 Eğitim Alanında Ortaya Çıkan Bilimsel Disiplinler
7 Eğitim ve Din ilişkisi
8 Ara sınav
9 Din Eğitimin Biliminin Ortaya Çıkışı ve Dayandığı Temeller
10 Din Eğitimi Biliminin Alanı, Amaçları ve Görevleri
11 Din eğitimi Biliminin ilke ve Yöntemleri
12 Din Eğitimi Biliminin Eğitim Bilimleri İle İlişkisi
13 Din Eğitim Biliminin Geleceği ve Sorunları
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Beyza Bilgin Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi; [2] Cavit Bİnbaşıoğlu, Eğitime Giriş; [3] Bedi Ziya Egemen, Terbiye İlminin Ana Meseleleri; [4] Hasan Ali Koçer, Türkiyede Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi; [5] Fatma Varış, Eğitim Bilimine Giriş; [6] Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş; [7] Hilmi Ziya Ülken, Eğitim Felsefesi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6