Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Engellilik Yönetimi CSS 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR ORHAN
Course Lecturers Doç.Dr. SERDAR ORHAN,
Course Assistants Arş. Gör. Elif Alp
Course Category
Course Objective Engelli kavramı,
Batı dünyasında tarihi süreçte engellilerin durumu,
Türk toplumunda tarihi süreçte engellilerin durumu.
Course Content Engellilerin hakları ve mevcut durum
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupada ve dünyada engelliler politikasının oluşumu Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye de engelliler politikasının oluşumu Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Engelli kavramı, tanım ve nüfus içindeki yeri Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Engellilerin çalışma hayatındaki mevcut durumları Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Engellilerin Sosyal Güvenlik Hakları Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Sosyal hayatta engelleri kaldırmaya yönelik politikalar Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Engelli kavramı ve önemi
2 AB ve dünya literatüründe engelli kavramı ve boyutları
3 Türk çalışma ve sağlık mevzuatına göre engelli tanım
4 Türk mevzuatının dünya uygulamalarıyla karşılaştırılması
5 Engellilerin çalışma hayatındaki durumu
6 Engellilerin çalışma hayatına girmesinin önündeki engeller ve önleyici politikalar
7 Engelli çalışanların sosyal güvenliği ve prim oranlarının tespiti
8 Engelli çalıştırmaya yönelik pozitif ayrımcılık
9 Engelli gençler yönelik mesleki ve çıraklık eğitimi
10 Vize
11 Engellilere yönelik olarak pasif istihdam politikası mı aktif istihdam politikası mı
12 Engelli dostu eğitim politikaları
13 Engellilere yönelik ergonomik çalışma ortamı dizaynı
14 Engelsiz mimari
Resources
Course Notes
Course Resources AYSOY, Mehmet (2004), Özürlüler Politikası: Avrupa Birliği Sürecinde, Açı Kitapları
Birleşmiş Milletler, Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi
COLKER, Ruth (2007), The Law of Disability Discrimination, 6th ed. – Newark, N.J. : LexisNexis Matthew Bender
KAZKAYASI, Mustafa (2006), Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara
MEŞHUR, H.F.Alkan (2004), Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılma Gereği ve Uygulanan İstihdam Politikalarının Değerlendirilmesi, Öz-Veri, Cilt:1, Sayı:2, s:176-193
SEYYAR, Ali (2000), Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele, Türdav Yayaınları, İstanbul
SEYYAR, Ali (2001), Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası, Türdav Yayaınları, İstanbul
SEYYAR, Ali (2006), Özürlülere Adanmış Sosyal Politika Yazıları, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi
Türkiye Özürlüler Araştırması, D.İ.E.
UŞAN, M.Fatih (2004), Kamu ve Özel Sektör Açısından Özürlü İşçi İstihdamı, Öz-Veri, Cilt:1, Sayı:2, s:218-256
YILMAZ, Zühal (2004), Çalışan Özürlülerin İş Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunları Etkileyen Etmenler, Öz-Veri, Cilt:2, Sayı:2, s:193-218
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6