Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplam Kalite Yönetimi IKY 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ ÖZKAN
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ ÖZKAN,
Course Assistants Arş. Gör. Abdülkadir Altınsoy
Course Category
Course Objective Öğrenciyi, Toplam Kalite Yönetiminin amacının örgütün tamamını tüketici beklentilerini optimum düzeyde sağlayabilecek şekilde donatmak olduğunu öğretebilmek.
Course Content Bu derste kalite ile ilgili temel kavramlar, Toplam Kalite Yönetiminin gelişimi ve kalite sistemi ile ilgili genel bilgileri güncel gelişmeler ışığında ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalite Kavramını yönetim sistemleri bakış açısıyla kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Japon yönetim anlayışını ve Toplam Kalite Yönetimini ile onun temel ilkelerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kalite Sistem Belgelerinin neler olduğunu öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Kalite çemberlerini ve bu bağlamda sorun çözme teknikleri hakkında bilgi edinir, Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Kalite eğitimini anlar, kalite sisteminin kurulması ile uygulamadaki karşılığını görür Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Kalite sistemindeki bilgi teknolojileri ile kalite ve standadizasyonu yükseltmeyi öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kalite kavramı, Kaliteyi oluşturan temel faktörler, Kalite Öncüleri Özkan, Y.(2008), Bölüm 1
2 Japon İşletme Yönetimi Özkan, Y.(2008), Bölüm 2
3 Toplam kalite Yönetiminin Temel İlkeleri Özkan, Y.(2008), Bölüm 3
4 Kalite Maliyetleri Özkan, Y.(2008), Bölüm 4
5 Kalite Çemberleri Özkan, Y.(2008), Bölüm 5
6 Sorun çözme teknikleri Özkan, Y.(2008), Bölüm 6
7 Kalite Eğitimi Özkan, Y.(2008), Bölüm 8
8 Kalite Sisteminin kurulması Özkan, Y.(2008), Bölüm 9
9 Vize Sınavı
10 Kalite sisteminde bilgi teknolojileri Özkan, Y.(2008), Bölüm 10
11 Standardizasyon ve Kalite Özkan, Y.(2008), Bölüm 7
12 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Özkan, Y.(2008), Bölüm 7
13 Müşteri İlişkileri Yönetimi Özkan, Y.(2008), Bölüm
14 Diğer Sistem Belgeleri, ISO 14001, ISO 22000 Özkan, Y.(2008), Bölüm
Resources
Course Notes Özkan, Yılmaz (2008),Toplam Kalite, Sakarya Kitabevi.
Course Resources 1.TS-ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
2.TS-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
3.TS-ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Standardı
4.OHSAS 18001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 48
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6