Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işgücü Verimliliği CSS 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ADEM UĞUR
Course Lecturers Prof.Dr. ADEM UĞUR,
Course Assistants Arş. Gör. Mert Öner
Course Category
Course Objective Çalışma hayatında işğücünün verimli olasını sağlamak içim yapılması gerkenlerin anlaşılması
Course Content Verimlilik ile ilgili kavramlar ve verimlilik çeşitleri, verimliliğe etki eden faktörler ve artırma çareleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Verimlilik kavramı anlaşılmış olur Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Verimlilik bilinci gerçekleşir Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Çalışan verimliliği artımak kolaylaşır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 işgücünün genel verimlilik içindeki yeri ve öneminibilir Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 İş gücü verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İş gücü verimliliğinin ölçülmesi ve karşılaştırılması yöntemini analiz eder Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Verimlilik kavramı ve anlamı İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
2 Verimlilik önemi İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
3 Verimliliğe yakın kavramlar İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
4 Verimlilik çeşitleri İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
5 Verimlilik ve ücretler İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
6 Verimliliği etkileyen işletme içi faktörler İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
7 Verimliliği etkileyen işletme dışı faktörler İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
8 vize İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
9 Verimlilik analizi İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
10 Verimlilik denetimi İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
11 Verimliliği artırma süreci İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
12 Verimlilik artırma teknikleri İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
13 Verimlilik kültürü İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
14 Türkiye´de verimlilik kültürü İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri
Course Resources İşletmelerde Verimlilik, Prof. Dr. Adem Uğur, Sakarya Kitabevi, 2003, M.P.M. Yayınları, Ücretle ve Verimlilik, Ömer Aksu, İ.Ü.Yayınları, 1990
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 65
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6