Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Kaynaklari Planlamasi ve Kariyer Yönetimi IKY 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELVAN OKUTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. B. Yasin Çakmak

Course Category
Course Objective

İnsan kaynakları planlaması ve kariyer yönetimi konularının teorik altyapısı ve uygulamalarının tartışılması

Course Content

İK planlamasına genel bakış, İK iş-işgücü analizi, İKnın denetlenmesi, İK tahminleri, İK planlama formülleri, kariyer yönetiminin gerekliliği, çalışma yaşamında kariyer, kariyer planlaması, kariyer geliştirme, kariyer sorunları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İK planlaması hakkında genel bilgileri alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Organizasyondaki iş ve işgücünü analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Gelecek dönemler için işgücü ihtiyacını analiz eder ve planlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 İK planlama formüllerini kullanmayı öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Kariyer yönetimi hakkında genel bilgileri alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Kariyer yönetim tekniklerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kariyer planlama ve geliştirme programları hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Kariyer sorunları için çözümler üretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İK planlamasına giriş Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
2 İK için stratejik planlama I Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
3 İK için stratejik planlama II Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
4 İK iş- işgücü analizi I Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
5 İK iş- işgücü analizi II Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
6 İK tahminleri ve tahmin modelleri Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
7 İK planlama formülleri Planning and Managing Human Resources, William J. Rothwell, H. C. Kazanas
8 Kariyer yönetimine giriş Çalışma Yaşamında Kariyer, Serpil Aytaç; Strategic Career Management, Jane Yarnall
9 Vize
10 Yaşam evreleri ve kariyer Çalışma Yaşamında Kariyer, Serpil Aytaç; Strategic Career Management, Jane Yarnall
11 Meslek ve kariyer seçimi Çalışma Yaşamında Kariyer, Serpil Aytaç; Strategic Career Management, Jane Yarnall
12 Kariyer planlaması Çalışma Yaşamında Kariyer, Serpil Aytaç; Strategic Career Management, Jane Yarnall
13 Kariyer geliştirme Çalışma Yaşamında Kariyer, Serpil Aytaç; Strategic Career Management, Jane Yarnall
14 Kariyer sorunları ve çözümleri Çalışma Yaşamında Kariyer, Serpil Aytaç; Strategic Career Management, Jane Yarnall
Resources
Course Notes <p>Ders işleme s&uuml;recinde SABİS &uuml;zerinden paylaşılacaktır.</p>
Course Resources

Kişisel Kariyer Planlaması, Mehmet Öner; Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama, Nihat Erdoğmuş; Değişim Rüzgarında Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, Ömer Faruk Akyüz, Human Resources Planning: Issues and Methods, Riitta-Liisa Kolehmainen-Aitken

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6