Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzaktan Eğitim Kuramlari ve Uygulamalari BTO 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı uzaktan eğitimin ne olduğu, neden gerekli olduğu, uzaktan eğitim kuramları ve uygulamalarını kavrayabilmeyi sağlamaktır. Ders kapsamında uzaktan eğitimin ne olduğu, uzaktan eğitim uygulamaları, kuramları, paydaşlar ve rolleri, yönetmelik, usul ve esaslar hakkında bilgi edinilmesi ve uzaktan eğitimin Türkiye ve Dünyada nasıl gerçekleştiğinin anlaşılması amaçlanmaktadır.
Course Content Ders sayesinde günümüzde oldukça yaygın olan ve hayat boyu öğrenmeye yönelik uygulamaların başında gelen uzaktan eğitimin anlaşılması, tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim teknolojileri, araştırmaları, uzaktan eğitimle ilişkili kuram ve uygulamaların tanıtılması sağlanabilecektir. Ayrıca ders kapsamında uzaktan eğitimde öğretim tasarımı, öğrenci özellikleri ve öğretimle ilgili bilgiler edinilebilecektir. Bunun yanında ders kapsamında basılı, işitsel, görsel ve etkileşimli teknoloji kullanımı ve bu teknolojiler için içerik geliştirme ile ilgili beceriler kazandırılacaktır. Derste uzaktan eğitimi yönetme ve değerlendirme ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uzaktan öğrenme kuramlarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Uzaktan öğrenme kuramlarının farklarını açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Uzaktan öğrenme kuramlarına uygun bir ders planı hazırlar. Anlatım, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Uzaktan öğrenme uygulamalarında uygun teknolojiyi seçer Tartışma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Uzaktan öğrenmede uygun kuram ve teknoloji seçerek bir uygulama geliştirir. Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Uzaktan öğrenmede kullanılan teknolojileri tanır. Anlatım, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uzaktan eğitimin tanımları, özellikleri ve tarihsel gelişimi
2 Uzaktan eğitim uygulamaları
3 Teknoloji ve uzaktan eğitim
4 Uzaktan eğitim ve öğrenci
5 Uzaktan eğitim kuramları
6 Uzaktan eğitimde paydaşlar ve öğretim
7 Uzaktan eğitimde araştırma
8 Uzaktan eğitimde öğretim tasarımı
9 Uzaktan eğitim notları, çalışma rehberleri, basılı ve elektronik materyal tasarımı
10 Görsel, İşitsel ve Etkileşimli uygulamalarda materyal tasarımı
11 İnternetle uzaktan eğitim
12 Uzaktan eğitimde değerlendirme
13 Başlıca uzakta eğitim organizasyonları ve Yönetimi
14 Uzaktan eğitimde telif hakkı ve yönetmelikler
Resources
Course Notes
Course Resources Verduin, J. R., & Clark, T. A. (1991). Distance education: The foundations of effective practice.
Keegan, D. (1996). Foundations of distance education. Psychology Press.
Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2000). Teaching and learning at a distance. M. Simonson (Ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
Bates, A. T. (2004). Technology, e-learning and distance education. Routledge.
Anderson, T. (Ed.). (2008). The theory and practice of online learning. Athabasca University Press.
Schlosser, L. A., & Simonson, M. R. (2009). Distance education: definitions and glossary of terms. IAP.
Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
Cleveland-Innes, M. F., & Garrison, D. R. (Eds.). (2010). An introduction to distance education: Understanding teaching and learning in a new era. Routledge.
Moore, M. G. (Ed.). (2013). Handbook of distance education. Routledge.
Keegan, D. (Ed.). (2013). Theoretical principles of distance education. Routledge.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 10 10
Total Workload 106
Total Workload / 25 (Hours) 4.24
dersAKTSKredisi 6