Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Süreçleri Yönetimi KAL 532 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ESRA TEKEZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kurumların rekabet avantajı elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürekli gelişmeyi yaratacak ve daha verimli hale gelebilmelerini sağlayacak iş süreçleri yönetimi bilgi becerilerinin öğrenciye kazandırılması
Course Content Süreçlerin organizasyon yapıları içindeki yeri, süreçlerin öğeleri, özellikleri, hiyerarşisi, süreç tanımlama, Süreç Performans Ölçümü, Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi, Süreçlerin Dökümantasyonu, Süreçlerin İyileştirilmesi,Kilit/Kritik Süreçler, Süreç Olgunluğu, Sürekli Gelişme İçin "Kaizen", Kalite Çemberleri,Problem Çözme Teknikleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Süreçleri iyileştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Bir işletmenin kilit süreçlerini belirleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav ,
3 İşletmelerdeki faaliyetleri süreç olarak yapılandırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Süreçlerin performans göstergelerini hazırlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Bir işletmenin kritik süreçlerini belirleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Süreçlerin dökümante edilmesini gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Problem çözme tekniklerini açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
8 Süreçler arası ilişkileri kurabilir Anlatım, Sınav ,
9 Organizasyon yapısı içinde süreçlerin yerini tanımlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav ,
10 Sürecin öğelerini belirleyebilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
11 Sürecin özelliklerini öğrenerek nelerin süreç olabileceğini açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Süreç Yönetimine Giriş
2 Organizasyon Yapıları ve Süreçler
3 ISO 9001 ve EFQM içinde Süreçler
4 Süreç Odaklı Sorunlar
5 Süreçlerin Sınıflandırılması / Süreç Hiyerarşisi
6 Sürecin Öğeleri
7 Süreç Performans Ölçümü -1
8 Süreç Performans Ölçümü -2
9 Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi-1
10 Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi-2
11 Süreçlerin Dökümantasyonu
12 Süreçlerin İyileştirilmesi (Kaizen, Süreç Olgunluğu, Kritik Süreçler)
13 Süreç İyileştirme Teknikleri
14 Problem Çözme Teknikleri
Resources
Course Notes
Course Resources Aras A.A., Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, KalDer, 2005
Rıdvan Bozkurt, Süreç iyileştirme, Ankara: MPM Yayınları 2003
Harmon P., Business Process Change: A manager´s guide to improving redesigning and automating processes, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2003
Smith H., Fingar P., Business Process Management, Meghan-Kiffer Pres, USA, 2002
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 20 40
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6