Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Üretim Yönetimi KAL 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TİJEN ÖVER ÖZÇELİK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TİJEN ÖVER ÖZÇELİK,
Course Assistants

Arş.Gör. Raşit CESUR, Arş.Gör. Merve ŞİŞCİ

Course Category
Course Objective

Üretim ve Servis Sistemleri Yönetiminin Temel Kavramları, Prensipleri, Teknikleri ve İşletmenin ana fonksiyonel alanlarının incelenip günümüz rekabet şartlarına uyarlamaktır.

Course Content

Üretim Ve Servis İşlemleri Yönetimi kavramları, prensipleri ve teknikleri birbiriyle ilişkili dört karakteristikli bir yapı içinde incelenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Süreç Tasarımının Çeşitli Boyutlarını Belirliyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Talep Tahmininde Kullanılan Veri Tiplerinin Kullanım Nedenlerini Bilir. Veri Serilerinin Analizi İçin Çeşitli Teknikleri Kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Akış, Atelye, Sabit Pozisyonlu ve Hücre Tipi Süreçlerin Karakteristiklerini Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 İşlemler Yönetimin Tanımını, Örneklerini ve Tarihçesini bilir. Verimlilik Ölçümlerini değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Ana Üretim Programı ve Kapasite Planlamanın Üretim Ortamlarını Nasıl Etkilediğini Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Ana Üretim Çizelgeleme ve Kabaca Kapasite Planlama Sürecini Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 İşlemler Yönetiminin Ana Fonksiyonel Alanlarını ve Yaklaşımlarını Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 İşletme, Pazar ve Üretim Planlarını Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Yerleşim Kararlarının Niçin Önemli Olduklarını Bilir. Tek ve Çoklu Tesis Yerleşim Karar Model Yaklaşımlarını Uygulayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Tesis Düzenleme Metodlarını Kullanabilir ve Karşılaştırabilir. Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
11 Planlama Sürecinin Dört Safhasını Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
12 Bütünleşik Planlamada Yaygın Olarak Kullanılan Metodları Tanımlayabilir. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Planlama Sürecinin Dört Safhasını Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Üretim Planlama Problemlerini Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15 Ürün Ağaçları, Rotalama Verileri ve Yük Profillerini Tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşlemler Yönetimine Giriş
2 İmalat ve Servis Organizasyonları
3 Ürün ve Kaynak Planlama
4 Ürün ve Kaynak Planlama
5 Tesis Yerleştirme
6 Süreç Tasarımı
7 Süreç Tasarımı
8 Talep Tahmini
9 Bütünleşik Üretim ve Kaynak Kapasite Planlama
10 Üretim Planlama
11 Bütünleşik Planlama
12 Ana Üretim Çizelgeleme ve Kapasite Planlama
13 Ana Üretim Çizelgeleme ve Kapasite Planlama
14 Tesis Düzenleme
Resources
Course Notes <p> Haftalık Ders Notları, Ders Sunuları ve &Ouml;rnek Olaylar EBS y&uuml;klenecektir.</p>
Course Resources

1. Manufacturing Planning and Control Systems (fourth edition)
Thomas E. Vollman, William L. Berry, D. Clay Whybark
Irwin/McGraw-Hill, 1997; ISBN: 0-07-114890-6
2. Operations Management (sixth edition), Jay Heizer, Barry Render; PrenticeHall, 2000; ISBN: 0-13-018604-X
3. Engineering management: Creating and managing world_class operations (second edition); W. Dale Compton, PrenticeHall, 1997; ISBN: 0-02-324121-7
4. Operations Management; Concepts in Manufacturing and Services; Robert E. Markland, Shawnee K. Vickery, Robert A. Davis., West Publishing Corporation, 1995; ISBN: 0-314-04398-5

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak X
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 20 40
Final 1 30 30
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6