Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ohsas 18001 Iş Sağliği ve Güvenliği Kalite Yönetim KAL 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KORKUSUZ POLAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Organizasyonlarda iş sağlığı ve güvenlğinin nasıl oluşturulacağını tanımlamak
Course Content OHSAS 18001
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş sağlığı ve güvenliği nasıl oluşturulur bilir Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev,
2 İş sağlığı ve güvenliği nasıl yönetilir bilir Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev,
3 İş sağlığı ve güvenliği yönetimini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite yönetimi (OHSAS) tanımı Ders notu
2 OHSAS tarihsel gelişim süreci, yararları Ders notu
3 OHSAS 18000 standardı 1 nolu kaynak
4 OHSAS 18001 modeli ve ilkeleri 1 nolu kaynak
5 İş kazaları ve hastalık nedenleri Ders notu
6 Kaza ve hastalık maliyetleri Ders notu
7 Ulusal ve uluslar arası yasal gereklilikler Ders notu
8 Tehlike tanımı ve risk Ders notu
9 Düzeltici ve önleyici faaliyetler Ders notu
10 OHSAS 18001 belgelendirme süreci Ders notu
11 OHSAS 18000 ve diğer sistem standartları ilişkisi Ders notu
12 Entegre yönetim sistemi ve belgelendirme şartları Ders notu
13 OHSAS uygulama örnekleri Ders notu
14 OHSAS uygulama örnek çalışması Ders notu
Resources
Course Notes Ders notu
Course Resources 1- OHSAS 18000 standardı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6