Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistiksel Proses Kontrol KAL 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ ÖZKAN
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ ÖZKAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Proseslerin kontrol altında olup olmadığını ölçmeye yarar. Ürün veya hizmetin tanımlanmış özelliklerde üretilip üretilmediğini izleme imkanı verir. Hatalı ürün meydana gelmeden prosese müdahale imkanı verir. İstatistiksel proses kontrol yöntemleri ile Toplam kalitenin temel felsefesi olan sıfır hataya ulaşmak mümkün olacaktır.

Course Content

Değişkenlik tanımı. İstatistiksel proses kontrol (İPK) tanımı. Kontrol diyagramı tanımı. Değişkenler ve nitelikler için kontrol diyagramı. Proses yeterlilik analizi, Kabul örneklemesi. Örnekleme planı çeşitleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Olasılık problemlerini çözer Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Minitab ile Veri düzenlemeleri yapar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Tanımlayıcı istatistikleri hesaplar ve açıkla Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Minitab paket programını kullanır Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Tablo, şekil ve grafik hazırlar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Hipotez testi yapar, testin gücünü hesaplar, karar verir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Örneklem yardımıyla parametre tahmini yapar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Değişkenler arasında ilişki araştırır, tahmin yapar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Kontrol diyagramlarını hazırlar ve uygular Anlatım, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri toplama ve analizi
2 Ortalama ve değişkenlik ölçüleri
3 Normal olasılık dağılımı
4 Basit tesadüfi örnekleme yöntemi
5 İstatistik hipotez ve karar verme
6 İstatistik proses kontrolu felsefesi ve yöntemleri
7 Değişkenler için kontrol diyagramları
8 Özellikler için kontrol diyagramları
9 Özel kontrol diyagramları
10 Kabul örneklemesi
11 Özellikler için kabul örneklemesi
12 Değişkenler için kabul örneklemesi
13 Diğer kabul örnekleme prosedürleri
14 Minitab Uygulama örnekleri
Resources
Course Notes <p>1. Olasılık ve İstatistik, Sakarya Basımevi, 2016<br /> 2. Toplam Kalite ,Sakarya Kitapevi, 2008</p>
Course Resources

1. Statistical Quality Control, Eugene L. Grant, Richard S. Leavenworth, Mc Graw-Hill Inc. 6th ed. 1988.
2. Statistical Process Control and Quality Improvement, Gerald Smith, Maxvell Macmillan Inter. Pub. Group, 1991.
3. Statistical Quality Control with Microcomputer Applications, Larry E. Shirland, John Wiley&Sons Inc., 1993.
4.Statistical Quality Assurance Methods for Engineers, Stephen B. Vardeman, J. Marcus Jobe, John Wiley&Sons, INC:, 1999.
5.Total Quality Control, Armand V. Feigenbaum, 3th edi. Revised, McGraw Hill Inter. Edi.1991.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 40
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6