Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalite Kontrolünde Insan Faktörleri KAL 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TARIK ÇAKAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kontrol ve muayenede insanın yaptığı işlerin sıralaması ve uygunluğu
Course Content Ürün kalitesinin bir dedektörü olarak insan kullanımın beklentileri, kontrol ve muayenede insanın yaptığı işlerin sıralaması için bir temel sunma, kalite kontrolü çerçevesinde görsel arama ve insan karar verme modellerinin birleştirilmesi. İnsanla kalite kontrolünde tüm ergonomik faktörlerin göz önüne alınması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan faktör mühendsilğine giriş
2 İnsan yapısı ve antropometri
3 İnsan yapısı ve antropometri
4 İnsan performansı
5 Çevresel faktörler
6 Çevresel faktörler
7 Aydınlatma tasarımı
8 Ergonomik açıdan iş aletleri
9 Kalite kontrolüne giriş
10 Kalite kontrol teknikleri
11 Kalite kontrolü ve insan faktör ilişkileri
12 Kalite kontrolünde insan faktör müh. uygulamaları
13 Kalite kontrolünde insan faktör müh. uygulamaları
14 Örnek olay çalışmaları
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Human Factors In Engineering and Design, by Mark S Sanders, Ernest J McCormick, 7th edition, McGraw-Hill, 2006.
2-MÜHENDİSLER İÇİN ERGONOMİ, FATİH C. BABALIK, NOBEL YAYINEVİ, 2006
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6