Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Floristik Kompozisyon Belirleme ve Yöntemleri BIY 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Vejetasyonda bulunan bitkisel materyalin familyalar bazında tanınması. Kullanım alanlarının belirlenmesi. Endemik ve risk altında bulunan türlerin belirlenerek korumaya alınması ve üretimlerinin yapılması konusunda temel bilgi kazandırmak
Course Content Floristik kompozisyon belirleme yöntemlerinin uygulanması, verilerin alınması ve sonuçların değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 dersin tamamındaTüm Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Floristik kompozisyon, tanımlar, kavramlar
2 Biyolojik, ekolojik ve sosyolojik olarak bitkiler
3 Bitkilerin birlikte yaşam sosyolojisi (fitososyoloji)
4 Taksonomik sınıflandırma
5 Botanik kompozisyon belirlemede Transekt yöntemi
6 Botanik kompozisyon belirlemede Kuadrat yöntemi
7 Botanik kompozisyon belirlemede Lup yöntemi
8 Botanik kompozisyon belirlemede Gözle tahmin yöntemi
9 Sınav
10 Alana göre botanik kompozisyon belirleme
11 Ağırlığa göre botanik kompozisyon belirleme
12 Vejetasyondan bitki toplama ve ilkeleri
13 Bitki materyallerinin herbaryumu ve korunması
14 Genel değerlendirme ve sonuçlar
Resources
Course Notes Ders Notu
Course Resources Avcıoğlu, R., 1983. Çayır Mera Bitki Topluluklarının Özellikleri ve İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 466, Bornova-İzmir.
Kaçar, B., 1983. Genel Bitki Fizyolojisi.
Ankara Üniv. Ziraat Fak., Yayınları: 881, Ders Kitabı: 246, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Arazi Çalışması) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Arazi Çalışması) 1 25 25
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6