Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Histolojik Preparasyon Teknikleri BIY 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NAZAN DENİZ YÖN ERTUĞ
Course Lecturers Prof.Dr. NAZAN DENİZ YÖN ERTUĞ,
Course Assistants

Araş.Gör.Dr.Cansu Akbulut

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Histolojik doku takibi, kesit alma, boyama.Rutin histolojik işlemlerin öğrenilmesi.  Mikroskopta ipreparat inceleme ve tanıma. 

Course Content

Preparasyon yöntemleri, Tespit çözeltileri, Tespit çözeltilerinin özellikleri, Tespit, Dokunun suyunun alınması, Saydamlaştırma ve parafine gömme, Mikrotom, Kesitler ve kesitlerin boyanması, Sitokimyasal ve histokimyasal boyama yöntemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dondurma yöntemi yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Vital inceleme yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Sitokimyasal Boyama yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
4 İmmünoelektron mikroskobu teknikleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
5 Nörolojik boyalar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
6 Saydamlaştırma-Parafine gömme-Kesit hazırlama-Kesitlerin boyanması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
7 Işık mikroskobunda immunoişaretleme teknikleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
8 Ara Sınav Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav ,
9 Elektron mikroskobi yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
10 Kan-kemik için boyama yöntemleri Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
11 Fiksasyon-Dokunun yıkanması-Dehidratasyon kavranması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
12 Bağ doku boyaları Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
13 İmmünohistokimyasal yöntemler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
14 Histokimyasal boyama yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
15 Genel dokular için boyama Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fiksasyon-Dokunun yıkanması-Dehidratasyon
2 Saydamlaştırma-Parafine gömme-Kesit hazırlama-Kesitlerin boyanması
3 Sitokimyasal Boyama
4 Histokimyasal boyama
5 Dondurma yöntemi
6 Vital inceleme
7 Elektron mikroskobi yöntemi
8 İmmünohistokimyasal yöntemler
9 İmmünoelektron mikroskobu teknikleri
10 Genel dokular için boyama
11 Bağ doku boyaları
12 Nörolojik boyalar
13 Kan-kemik için boyama yöntemleri
14 Işık mikroskobunda immunoişaretleme teknikleri
Resources
Course Notes <p> Demir, R. Histolojik Boyama Teknikleri. Palme Yayıncılık. 2001.</p>
Course Resources

1)Ozban N. , Özmutlu Ö. Mikropreparasyon Yöntemleri. İ. Ü. Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991.
2)Demir, R. Histolojik Boyama Teknikleri. Palme Yayıncılık. 2001.

3)Hiatt, L.J.; Gartner, L.P. Color Atlas of Histology.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6