Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Balik Faunasi BIY 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SELMA HELLİ,
Course Assistants

-

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Üç tarafı denizlerde çevrili olan Türkiye 177.715 km uzunluğunda akarsu, 203.350 hektar büyüklüğünde 64 adet göl, 149.513 hektar alanlı baraj gölü, 300den fazla gölet ve yaklaşık 2500 hektar dalyan ile su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. %1820 oranında protein içeren balıklar, birçok ulusun ekonomisinde önemli rol oynar. Denizlerimizden ve tatlısu kaynaklarımızdan elde edilen su ürünleri miktarını artırabilmek için biyolojik zenginliklerimizin, özellikle balık faunasının bilinmesi gereklidir.

Course Content

Sistematik nedir? Sistematiğe neden ihtiyaç duyulmuştur? Biyolojik zenginliklerimiz ve balıkların önemi, balık sistematiğinde kullanılan bazı terim ve kavramlar, balık numunelerinin yakalanması, sistematik araştırmalar için incelenmeye hazırlanması, ülkemiz denizlerinde ve içsularında yaşayan balıkların teşhis edilmesi, tayin anahtarı oluşturulması ve kullanımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Balık yakalamada kullanılan araç ve gereçleri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Türkiye içsularında ve denizlerinde yaşayan endemik balık türlerini öğrenme. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Biyoçeşitlilik içinde balıkların yeri ve önemini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Balık taksonomisinde kullanılan morfolojik karakterleri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Türkiye tatlısu balıklarını öğrenme. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Arazi çalışması öncesi yapılan ön hazırlıkları (konu belirleme, literatür tarama) açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Arazi çalışmalarında (Balık yakalama, etiketleme, laboratuvara taşıma) yapılanları açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 İhtiyofauna çalışmalarında gerekli olan Yasal/Özel izin belgelerini açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
9 Yükseköğretim kurumlarında etik ilkeler, sorumluluklar ve davranış kurallarını açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Laboratuvar çalışmalarında (balıkların müze materyali haline getirilmesi, teşhis edilmesi) yapılanları açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
11 Türkiye deniz balıklarını öğrenme. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 Balıklarda biyoçeşitliliği etkileyen faktörleri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
13 Balık taksonomisinde kullanılan anatomik karakterleri açıklama. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
14 Türkiye içsularında ve denizlerinde yaşayan egzotik balık türlerini öğrenme. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyoçeşitlilik içinde balıkların yeri ve önemi
2 Yükseköğretim kurumlarında etik ilkeler, sorumluluklar ve davranış kuralları
3 İhtiyofauna çalışmalarında gerekli olan Yasal/Özel izin belgeleri
4 Arazi çalışması öncesi yapılan ön hazırlıklar (konu belirleme, literatür tarama)
5 Balık yakalamada kullanılan araç ve gereçler
6 Arazi çalışmaları (balık yakalama, etiketleme, laboratuvara taşıma)
7 Laboratuvar çalışmaları (balıkların müze materyali haline getirilmesi, teşhis edilmesi)
8 Balık taksonomisinde kullanılan morfolojik, anatomik karakterler
9 Ara sınav
10 Türkiye tatlısu balıkları
11 Türkiye deniz balıkları
12 Türkiye içsularında ve denizlerinde yaşayan endemik balık türleri
13 Türkiye içsularında ve denizlerinde yaşayan egzotik balık türleri
14 Balıklarda biyoçeşitliliği etkileyen faktörler
Resources
Course Notes <p>1) Kuru, M. 1980. T&uuml;rkiye Tatlısu Balıkları Katoloğu, Hacettepe &Uuml;niversitesi Fen Fak&uuml;ltesi Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Dizisi, Seri: 12, B&ouml;l&uuml;m: 1, Sayı: 1, Hacettepe &Uuml;niversitesi Fen Fak&uuml;ltesi Basımevi, Beytepe, 73 s.<br /> 2) Mater, S. Kaya, M. ve Bilecenoğlu, M. 2002. T&uuml;rkiye Deniz Balıkları Atlası, Ege &Uuml;niversitesi Su &Uuml;r&uuml;nleri Fak&uuml;ltesi Yayınları No: 68, Yardımcı Ders Kitapları Dizini No: 11, Ege &Uuml;niversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 72 s.</p>
Course Resources

3) Kuru, M. 2004. Türkiye İçsu Balıklarının Son Sistematik Durumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 121.
4) Turan, C. 2007. Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği, Nobel Kitabevi, 549 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6